X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Creative Audio driver

   OS: Windows 10 64bit
   [RC1.11]
   101,97 MB
   2015/09/01
   Creative Audio driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.0.101.1024]
   46,44 MB
   2014/07/01
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.39.1003]
   71,34 MB
   2015/05/27
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.26]
   2,56 MB
   2015/05/27
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BigFoot LAN driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [1.1.65.1357]
   178,20 MB
   2016/11/11
   Intel LAN driver

   OS: Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2015/09/17
   Intel LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [18.8]
   74,38 MB
   2014/05/02
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Marvell Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [1.2.0.1047]
   0,41 MB
   2015/08/11
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.0.0.1071]
   1,33 MB
   2015/08/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   0,56 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   11,41 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.6.2.1001]
   14,70 MB
   2015/05/27
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [13.6.2.1001]
   0,53 MB
   2015/05/27
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [13.6.2.1001]
   0,31 MB
   2015/05/27
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.0.3.1001]
   13,80 MB
   2014/05/01
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   3,33 MB
   2014/04/30
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.0.1062]
   0,27 MB
   2014/04/30
   Marvell® Storage Utility

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.1.0.2013]
   41,82 MB
   2014/04/30
   Marvell Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1039]
   0,40 MB
   2014/04/30
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.0.4.65]
   5,19 MB
   2015/05/27
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   74,96 MB
   2013/05/29
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   122,48 MB
   2013/05/29
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [15.40.16.64.4364]
   172,38 MB
   2016/02/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
   [15.36.24.64.4264]
   116,75 MB
   2015/09/16
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [15.36.24.4264]
   62,24 MB
   2015/09/16
   Intel VGA Driver
   (Note) Only Supports Intel® 4th Generation Core™ Processor.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.36.18.64.4156]
   114,94 MB
   2015/05/22
   Intel VGA Driver
   (Note) Only Supports Intel® 4th Generation Core™ Processor.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.36.18.4156]
   61,47 MB
   2015/05/22
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BT Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [19.02]
   98,46 MB
   2016/09/19
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [0886G]
   364,01 MB
   2015/08/27
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit
   [17.0.3.2]
   343,83 MB
   2014/07/17
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 32bit
   [17.0.3.2]
   343,83 MB
   2014/07/17
   WLAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [17.0.3.2]
   343,93 MB
   2014/07/17
   BT Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [17.0.1405.460]
   190,22 MB
   2014/07/16
 • BIOS(+7)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F8
   9,28 MB
   2015/09/19
   1. Better system compatibility for Intel® 5th Generation Core™ Processors
   F7
   9,27 MB
   2015/04/23
   1. Supports Intel® 5th Generation Core™ Processor
   2. This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F6
   9,25 MB
   2014/10/21
   1. Support NVMe device
   F5
   9,23 MB
   2014/05/30
   1. Add Pentium AE G3258 CPU overclocking function
   2. Improve SSD Performance
   F4
   9,23 MB
   2014/05/12
   1. Update CPU Microcode
   F3
   9,24 MB
   2014/04/28
   1. Enhanced OC capacity
   2. Enhanced memory ability
   F2
   9,23 MB
   2014/04/21
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 32bit
   1.11
   0,69 MB
   2018/08/03
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 64bit
   1.11
   0,77 MB
   2018/08/03
   Intel Extreme Tuning Utility (XTU)
   (Note) Support Intel Z170/X99/Z97 chipset motherboards.
   (Note) Please update the latest BIOS version.
   (Note) Please update Kernel-Mode Driver Framework version 1.11 first, if operation system is Windows 7.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   6.2.0.10
   42,07 MB
   2016/08/25
   Cloud Station (Server) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0225.1
   32,65 MB
   2016/02/25
   System Information Viewer (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   13,21 MB
   2015/11/12
   APP Center (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916
   22,16 MB
   2015/09/16
   @BIOS (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/08/03
   EasyTune (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   66,25 MB
   2015/08/03
   EZ Setup (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   27,93 MB
   2015/08/03
   Fast Boot (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   4,86 MB
   2015/08/03
   Game Controller (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0803.1
   5,51 MB
   2015/08/03
   Smart Time Lock (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   18,36 MB
   2015/08/03
   Smart Recovery 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0812.1
   54,96 MB
   2015/08/03
   Cloud Station (PC) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4,73 MB
   2015/08/03
   V-Tuner (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6,99 MB
   2015/08/03
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/08/03
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0217.1
   5,86 MB
   2015/08/01
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   337,17 MB
   2014/08/25
   USB Blocker (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4,45 MB
   2014/08/19
   ALLBenchmark Catzilla
   Catzilla is a computer test focused to check your computer graphics capabilities. The test can analyze if your computer is suitable for latest games or watching HD movies in best quality. It can also suggest what hardware modules of your computer should be replaced in order to get best performance.
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.2
   498,22 MB
   2014/06/25
   Intel® Rapid Start Technology (Intel 9 series)
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   4.0.0.1068
   1,97 MB
   2014/04/30
   Intel® Smart Connect Technology (Intel 9 series)
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   5.0.10.2796
   21,36 MB
   2014/04/30
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2014/06/20
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1001
   45,74 MB
   2014/05/05
   Nhật Bản
   1001
   46,16 MB
   2014/05/05
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   45,88 MB
   2014/05/05
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   47,16 MB
   2014/05/05
CPU hỗ trợ
FAQ
Driver / Software / OS / System / HW Installation