X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek USB Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.3.9600.2306]
   9,07 MB
   2021/12/09
   DTS

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2.0.0.0]
   0,57 MB
   2021/11/05
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel HID Event Filter

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2.2.1.386]
   0,79 MB
   2021/11/05
   Intel Management Engine Firmware

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2124.100.0.1096]
   247,92 MB
   2021/11/05
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   2,79 MB
   2021/11/04
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.100.2131.26]
   1,79 MB
   2021/11/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel i225 LAN driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1.0.2.14]
   0,30 MB
   2021/11/04
   Aquantia LAN Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [3.1.3.0]
   0,20 MB
   2021/11/02
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   2,91 MB
   2021/11/02
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   5,55 MB
   2021/11/01
  • Thunderbolt
   Thunderbolt
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Thunderbolt Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1.41.1193.0]
   0,93 MB
   2021/11/03
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.0.101.1002]
   370,95 MB
   2021/11/04
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel WIFI driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [22.70.2.1]
   29,06 MB
   2021/11/05
   Intel Bluetooth Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [22.70.1.1]
   11,33 MB
   2021/11/05
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F6a
   9,31 MB
   2021/12/21
   1. Checksum : FC3D
   2. Improve compatibility for GSkill DDR5 4800~6000+ MHz
   F5
   9,31 MB
   2021/12/17
   1. Checksum : A181
   2. Add Legacy Game Compatibility Mode option
   3. Optimization for improved VRM and processor overclocking thermal performance (CPU load line adjustments)
   4. Improve DDR5 XMP 5600~6200MHz compatibility
   5. Fix Non-K CPU performance issue
   F4
   9,29 MB
   2021/10/29
   1. Checksum : A970
   2. First Launch Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1221.1
   45,36 MB
   2022/01/14
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1223.1
   10,03 MB
   2022/01/12
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1214.1
   7,83 MB
   2022/01/12
   RGB Fusion

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 32bit
   B21.1210.1
   118,17 MB
   2022/01/12
   System Information Viewer
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1124.1
   41,56 MB
   2022/01/12
   @BIOS
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.1203.1
   13,68 MB
   2022/01/12
   GIGABYTE DRM Fix Tool

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   V1.1
   0,13 MB
   2021/11/23
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (Note) Intel 600 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   V1200
   5,57 MB
   2021/11/09
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 and AMD 500 / AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B20.0717.1
   12,13 MB
   2021/11/02
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B21.0326.1
   23,00 MB
   2021/11/02
   Game Boost
   (Note) Support Intel 600 / 500 / 400 / 300 and AMD 500 / AM4 / TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2021/10/14
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   M.2 Support List
   0,23 MB
   2021/11/05
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/11/05
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+17)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   24,36 MB
   2022/01/13
   Tiếng Anh
   1001
   23,63 MB
   2022/01/13
   Nhật Bản
   1001
   33,14 MB
   2022/01/13
   Hàn Quốc
   1001
   23,86 MB
   2022/01/13
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   24,31 MB
   2022/01/13
   Tiếng Anh
   2,89 MB
   2021/11/03
   Unique Features Introduction
   Tiếng Anh
   1,70 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Trung Quốc truyền thống
   3,16 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Tiếng Anh
   2,74 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Tiếng Trung Quốc
   2,97 MB
   2021/11/03
   BIOS Setup Guide
   Trung Quốc truyền thống
   3,50 MB
   2021/11/03
   Unique Features Introduction
   Nhật Bản
   2,97 MB
   2021/11/03
   Unique Features Introduction
   Tiếng Trung Quốc
   3,30 MB
   2021/11/03
   Unique Features Introduction
   Trung Quốc truyền thống
   1,90 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Nhật Bản
   1,76 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Tiếng Trung Quốc
   1,47 MB
   2021/11/03
   RAID Setup Guide
   Tiếng Anh
   8,20 MB
   2021/11/01
   Multilingual Installation Guide
CPU hỗ trợ
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ