X
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek USB Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.3.9600.2306]
   9,07 MB
   2022/06/13
   DTS

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1.10.4.0]
   2,36 MB
   2022/06/13
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Firmware

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2130.16.0.2387]
   247,89 MB
   2022/06/13
   Intel HID Event Filter

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2.2.1.386]
   0,79 MB
   2022/06/13
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   2,79 MB
   2022/06/13
   Intel Serial I/O driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.100.2131.26]
   1,79 MB
   2022/06/13
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel i225 LAN driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [1.0.2.14]
   0,30 MB
   2022/06/13
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   5,55 MB
   2022/06/13
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [19.0.0.1067]
   2,91 MB
   2022/06/13
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [496.13]
   830,09 MB
   2022/06/13
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [30.0.101.1002]
   370,89 MB
   2022/06/13
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel WIFI driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [22.80.1.1]
   29,06 MB
   2022/06/13
   Intel Bluetooth Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [22.80.1.1]
   11,33 MB
   2022/06/13
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F4
   9,14 MB
   2022/07/14
   1. Enabled PCIe Gen 4 for second M.2 SSD
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   6,45 MB
   2022/07/14
   Tiếng Anh
   1001
   6,01 MB
   2022/07/14
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   6,31 MB
   2022/07/14