X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • VGA Driver
   VGA Driver
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [472.75]
   606,80 MB
   2021/12/09
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [497.09]
   830,51 MB
   2021/12/09
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AORUS ENGINE
   (RGB Fusion 2.0 included)
   Release Note:
   1. Support more models.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 11 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   2.1.8
   163,36 MB
   2022/06/28
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Mặc định
   108
   3,44 MB
   2020/10/20
   QUICK GUIDE