X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
AORUS GeForce RTX™ 3090 XTREME 24G
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • VGA Driver
   VGA Driver
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [4‎56.55]
   5‎13,43 MB
   2‎020/10/12
   NVIDIA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [4‎56.55]
   6‎09,92 MB
   2‎020/10/12
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AORUS ENGINE
   (RGB Fusion 2.0 included)
   Release Note:
   1. Support more graphics card models.
   2. Add support for AMD Ryzen 5000 Series to read CPU clock and temperature.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   1‎.93
   1‎17,28 MB
   2‎020/11/20
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Mặc định
   1‎08
   3‎,44 MB
   2‎020/10/20
   QUICK GUIDE
Back to top