X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • VGA Driver
   VGA Driver
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Driver

   OS: Windows 11 64bit
   [21.10.1]
   455,89 MB
   2021/10/22
   AMD Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [17.8.1]
   460,14 MB
   2018/01/04
   AMD Driver

   OS: Windows 7 64bit
   [17.8.1]
   463,72 MB
   2018/01/04
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F82
   0,11 MB
   2018/05/08
   1. Release for SKHYNIX Memory
   2. AMD Source BIOS Version: 015.050.002.001.
   3. GPU Clock : 1340MHz
   4. Memory Clock: 8000MHz
   5. Increase stability
   6. For F80 BIOS flash
   7. For rev. 1.1
   FY1
   0,11 MB
   2018/05/08
   1. Release for MICRON Memory
   2. AMD Source BIOS Version: 015.050.002.001.
   3. GPU Clock : 1340MHz
   4. Memory Clock: 8000MHz
   5. Increase stability
   6. For FY0 BIOS flash
   7. For rev. 1.1
   F91
   0,11 MB
   2018/05/08
   1. Release for Samsung Memory
   2. AMD Source BIOS Version: 015.050.002.001.
   3. GPU Clock : 1340MHz
   4. Memory Clock: 8000MHz
   5. Increase stability
   6. For F90 BIOS flash
   7. For rev. 1.1
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AORUS ENGINE
   (RGB Fusion 2.0 included)
   Release Note:
   1. Support more models.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 11 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   2.1.6
   156,04 MB
   2022/04/29
   VGA Tools -- @BIOS Support ATI Radeon HD 5000-series,6000-series,7000-series, R7 200-series, R7 300 series, R9 200series, R9 300series, R9F/NANO series Models,RX400 series Models ,RX500 series Models ,RX VEGA series Models

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   7.04
   2,89 MB
   2018/07/02
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   107
   1,76 MB
   2018/06/11
   AMD® Graphics Accelerator
   User's Manual
   Trung Quốc truyền thống
   107
   1,64 MB
   2018/06/11
   AMD® Graphics Accelerator
   User's Manual