X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
AORUS K9 Optical
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Tiện ích OS:
All
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AORUS ENGINE
   (RGB Fusion 2.0 included)
   Release Note:
   1. Support more graphics card models.
   2. Add support for AMD Ryzen 5000 Series to read CPU clock and temperature.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   1‎.93
   1‎17,28 MB
   2‎020/11/20
   RGB Fusion
   Release Note :
   1. Support RTX 3080
   2. Fix LCD Panel Setting tool bugs
   3. Compatibilities improvement for Corsair and Thermaltake DDR

   OS: Windows 10 64bit
   B20.1015.1
   8‎7,66 MB
   2‎020/10/16
 • Firmware(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   File Format
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F1.2
   zip
   1‎,99 MB
   2‎019/02/13
   Improve RGB Lighting Effects
Back to top