X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Creative Audio driver

   OS: Windows 10 64bit
   [RC1.11]
   101,97 MB
   2015/09/01
   Creative Audio driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.0.101.1007]
   36,99 MB
   2012/10/05
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   1,24 MB
   2013/11/26
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   57,28 MB
   2013/11/26
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2015/09/17
   BigFoot LAN driver

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [1.1.54.1334]
   246,38 MB
   2015/07/21
   Intel LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [18.5]
   44,56 MB
   2013/10/21
   Intel LAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [17.4]
   79,33 MB
   2012/12/14
   BigFoot LAN driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.1.0.403]
   270,61 MB
   2012/10/05
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Marvell Preinstall Driver
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [1.2.0.1047]
   0,41 MB
   2015/08/11
   Marvell SATA Controller Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.0.0.1071]
   1,33 MB
   2015/08/11
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   14,04 MB
   2013/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [12.8.0.1016]
   0,43 MB
   2013/11/26
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [12.8.0.1016]
   0,40 MB
   2013/11/26
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   2,68 MB
   2012/11/26
   Marvell Preinstall Driver
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   0,42 MB
   2012/10/04
   Marvell SATA Controller Driver


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.0.1020]
   1,28 MB
   2012/10/04
   Marvell Storage Utility


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.1.0.2013]
   42,35 MB
   2012/10/04
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.5.235]
   9,11 MB
   2012/07/12
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.8.3345]
   72,50 MB
   2013/11/26
   Intel VGA Driver (for Ivy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.8.3345]
   40,95 MB
   2013/11/26
   Intel VGA Driver (for Sandy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.28.20.3347]
   72,37 MB
   2013/11/25
   Intel VGA Driver (for Sandy Bridge CPU)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.28.20.3347]
   88,68 MB
   2013/11/25
  • WLAN+BT
   WLAN+BT
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BT Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.0.1.2]
   9,78 MB
   2015/09/03
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.0.324]
   67,90 MB
   2015/09/03
   WLAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [10.0.0.263]
   40,75 MB
   2013/11/20
   BT Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   [8.0.1.305]
   192,45 MB
   2013/11/20
   Wi-Fi Share

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.5.2]
   3,26 MB
   2013/01/09
   WLAN+BT Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [WIFI:10.0.0.67
   BT:7.4.0.14]
   141,33 MB
   2012/10/02
   BT Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.0.0.204]
   182,94 MB
   2012/09/18
   WLAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [10.0.0.75]
   34,46 MB
   2012/09/18
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F8J
   3,78 MB
   2013/02/20
   1. Beta BIOS
   2. Improve LAN compatibility
   F7
   3,92 MB
   2012/08/23
   1. Improve system compatibility
   F6
   3,92 MB
   2012/08/20
   1. Support Intel Xeon (Ivy Bridge) Processor
   2. Support multi-language
   F5
   3,75 MB
   2012/05/31
   1. Improve CPU stability
   F4
   3,73 MB
   2012/04/26
   1. Improve Sandy Bridge CPU overclocking
   2. Support Intel Xeon Processor
   F3
   4,02 MB
   2012/03/23
   1. Enhanced overclocking compatibility
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   B14.0916.1
   9,19 MB
   2014/11/25
   Lucidlogix VIRTU MVP
   (Note) Support Intel 7 series and AMD FM2 series motherboards.(support may vary by model)

   * This version is tend to support Windows 7/8. Please visit Lucid official website for MVP 2.0 which supports Windows 8.1 support. http://lucidlogix.com/products/virtu-mvp-2-0-for-windows/

   * How to use Lucidlogix VIRTU MVP?...more


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2.1.227
   14,42 MB
   2013/12/30
   Cloud Station (Intel 7 series & GC-WB867D-I)
   (Note) Support Intel 7 series & GC-WB867D-I. (support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1203.1
   13,21 MB
   2013/12/03
   @BIOS (Intel 6/7 series)
   (Note) Support Intel 6/7 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0902.1
   5,17 MB
   2013/09/02
   Intel® Rapid Start Technology
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   3.0.0.1056
   1,28 MB
   2013/04/01
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   EZ Setup (Intel 7 series)
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1121.1
   49,74 MB
   2012/11/21
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
   DMI Viewer
   (Note) Support Intel 6/7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0314.1
   3,43 MB
   2012/09/18
   Intel® Smart Connect Technology
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)
   (Note) Support Intel
   GA-H61MA-D2V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61MA-D3V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-S2PV (rev. 2.0/2.1/2.2)
   GA-H61M-DS2 (rev. 2.0/2.1/2.2/3.0)
   GA-H61M-S2P (rev. 2.0/2.1/3.0)
   GA-P61A-D3 (rev. 2.0)
   GA-H61M-DS2V (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-DS2H (rev. 2.0/2.1)
   GA-H61M-S1 (rev. 2.0/2.1/2.2)
   GA-H61-S3 (rev. 2.0)
   GA-P61-S3 (rev. 2.0)
   GA-H61M-HD2 (rev. 1.0)
   GA-H61M-S2PH (rev. 1.0)
   GA-H61M-DS2 DVI (rev. 1.0)
   GA-H61M-DS2 HDMI (rev. 1.0) motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   3.0.41.1571
   16,25 MB
   2012/09/03
   G1-Killer™ CPU-Z
   (Note) Support GIGABYTE G1-Killer™ series motherboards.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.61.3
   2,45 MB
   2012/08/01
   3D Power (Intel 7 series)
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)
   (Note) Please update the latest BIOS version


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0619.1
   38,03 MB
   2012/06/19
   GIGABYTE TweakLauncher
   GIGABYTE TweakLauncher
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0426.1
   5,69 MB
   2012/04/26
   Intel® Rapid Start Technology
   (Note) Support Intel 7 series motherboards.(support may vary by model)   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.0.1022
   1,47 MB
   2012/03/29
   Disk Mode Switch
   (Note) Support GIGABYTE Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.1.0.1
   0,95 MB
   2012/03/13
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2012/07/30
   SSD Support List
   0,03 MB
   2012/04/16
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+10)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   44,29 MB
   2013/10/28
   Tiếng Anh
   1003
   38,66 MB
   2013/10/28
   Trung Quốc truyền thống
   1,12 MB
   2013/01/10
   Lucidlogix VIRTU MVP manual
   Tiếng Anh
   0,99 MB
   2013/01/10
   Lucidlogix VIRTU MVP manual
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nhật Bản
   1002
   43,10 MB
   2012/04/16
   Tiếng Trung Quốc
   1002
   40,09 MB
   2012/04/16
   Tiếng Anh
   1,91 MB
   2012/03/01
   Intel Rapid Start/Intel Smart Connect/Intel Smart Response manual (support may vary by model)

   Trung Quốc truyền thống
   2,10 MB
   2012/03/01
   Intel Rapid Start/Intel Smart Connect/Intel Smart Response manual (support may vary by model)

 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ