X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • A List

  PC Authority 2013/05
 • Excellent Hardware_G1. Sinper 3

  More
  Hardwareluxx 2012/10
 • Best hardware

  More
  hardwareluxx.ru 2012/10
 • Golden Wheel

  More
  AwardFabrik 2012/09

 • Recommends

  More
  Gamefaction.pl 2012/09
 • Design award

  Gamefaction.pl 2012/09
 • Best Quality

  Gamefaction.pl 2012/09
 • Top Product 09/2012

  PC Games Hardware 2012/09

 • High End

  More
  Gamezoom 2012/09
 • SUPER PERFORMANCE

  More
  Benchmark.PL 2012/09
 • Editor's Choice

  PC DIY 2012/09
 • Furious 5 of 5

  More
  Ninjalane.com 2012/08

 • 編輯推薦獎

  CHIP 2012/08
 • Editors' Choice Bronze

  More
  Anandtech 2012/08
 • Editor’s choice

  Quick PC 2012/08
 • Best Value

  More
  Vmodtech 2012/08

 • Good innovation

  More
  Vmodtech 2012/08
 • Good Performance

  More
  Vmodtech 2012/08
 • 4 stars

  More
  Pure PC 2012/08
 • Gamers Choice

  More
  Arab PC World 2012/08

 • Pay Attention

  PC World 2012/08
 • best of month

  Chip 2012/08
 • Editor's Choice

  Hacker 2012/08
 • product of the month

  Chip 2012/08

 • Editor's Choice

  More
  Chip 2012/08
 • Editors Choice

  HardwareMX. 2012/07
 • Approval

  HW Ranking 2012/07
 • Golden Award

  More
  Egypthardware 2012/07

 • Great Hardware

  More
  Pure Overclock 2012/07
 • Recommended

  More
  hothardware.com 2012/07
 • Silver Award

  More
  Hardware.info 2012/07
 • Golden Bear award

  More
  bjorn3d.com 2012/07

 • Recommended

  More
  3DNews 2012/07
 • Hot Award

  Atomic 2012/07
 • Power Award

  PC Power Play 2012/07
 • Gold Award

  Gameaxis 2012/07

 • Sliver Award

  Arabhardware 2012/06
 • Gold Award

  More
  Overclock3D 2012/06
 • Reviewer's Choice Award

  Toxico-PC.com 2012/06
 • Trofeo de oro

  HD-Tecnologia 2012/06

 • Recommended Product

  Peru Modding 2012/06
 • Chip Tip Choice

  Chip 2012/06
 • 4 of 5 stars

  More
  Ocaholic 2012/06
 • The Best Quality

  More
  overclockers.ua 2012/06

 • EDITOR’S CHOICE 2011

  More
  motherboards.org 2012/06
 • Gold Award

  HWM 2012/06
 • Award of the magazine

  CIW 2012/06
 • Outstanding award

  Chip 2012/06

 • Gamer’s choice

  Hardware 2012/06
 • Palec Award

  Computer 2012/06
 • Recommended 2012

  Hard'n'Soft 2012/06
 • Top 5 Award

  PC Magazine 2012/06

 • Editor's Choice

  APC 2012/06
 • Recommended

  More
  LEGIT REVIEWS 2012/05
 • THE CHOICE OF GAMERS

  More
  easycom 2012/05
 • Good Equipment

  More
  easycom 2012/05

 • platinum award

  More
  Hardware-test.dk 2012/05
 • Recommend Award

  More
  Hardware Zone 2012/05
 • Hot Award

  Atomic 2012/05
 • 2012 旗艦機種

  Computer DIY 2012/05

 • Outstanding award

  Chip 2012/05
 • Best Product

  Computer Bild 2012/05
 • PC Lab Power

  More
  PC Lab 2012/04
 • Diamond Award

  More
  Hardware Heaven 2012/04