X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG421]
   383,13 MB
   2017/11/08
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.125]
   149,76 MB
   2017/11/08
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [9.0.100.1000]
   611,91 MB
   2017/11/08
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   6,00 MB
   2017/11/08
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   5,85 MB
   2017/11/08
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD SATA RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,29 MB
   2017/11/08
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,30 MB
   2017/11/08
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.349]
   0,45 MB
   2017/11/08
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA USB 3.0 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [V4.20]
   116,85 MB
   2017/11/08
   VIA USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [V4.90A]
   11,31 MB
   2017/11/08
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VGA Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.970]
   179,28 MB
   2017/12/12
   VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [8.723]
   143,56 MB
   2017/12/12
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3
   1,13 MB
   2017/11/08
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS (AMD 760G series)
   (Note) Support AMD 760G series MB (actual feature support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,05 MB
   2017/11/08
   Auto Green (AMD)
   (Note) Support AMD 760G series MB (actual feature support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,05 MB
   2017/11/08
   EasyTune (AMD)
   (Note) Support AMD 760G series MB (actual feature support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   42,93 MB
   2017/11/08
   ON/OFF Charge (AMD)
   (Note) Support AMD 760G series MB (actual feature support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,20 MB
   2017/11/08
   Smart Recovery2 (AMD)
   (Note) Support AMD 760G series MB (actual feature support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1104.1
   49,31 MB
   2017/11/08
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   43,48 MB
   2015/03/18
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2017/11/08
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   9,68 MB
   2017/11/07
   Tiếng Anh
   1001
   8,94 MB
   2017/11/07
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   8,97 MB
   2017/11/07
CPU hỗ trợ
FAQ