X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • ATA
   ATA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   SiS IDE

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 2000
   [2.04a]
   2,63 MB
   2004/06/04
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20,25 MB
   2006/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   SiS AGP

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [Beta:1.21]
   2,33 MB
   2006/01/18
   SiS AGP

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [1.17e]
   2,59 MB
   2004/05/28
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   SiS PCI LAN

   OS: Windows Server 2003 32bit
   [Beta:1.18]
   2,88 MB
   2006/01/18
   SiS PCI LAN

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [1.16b]
   6,09 MB
   2003/09/24
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F9
   0,37 MB
   2005/05/18
   1. Fix system fails to boot if USB flash disk plugged
   F8
   0,37 MB
   2005/03/29
   1. Fix some DDR unstable if system running within low temperature environment
   F7
   0,37 MB
   2004/12/13
   1. Support New Sempron CPU
   F6
   0,37 MB
   2004/08/31
   1. Support Sempron CPU
   F5
   0,34 MB
   2003/12/22
   1. Fix CPU temperature inaccuracy in BIOS setup
   F4
   0,34 MB
   2003/09/15
   1. Fix Onboard LAN PME fails in MS-DOS
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+7)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1003
   3,66 MB
   2004/12/27
   Tiếng Anh
   1003
   3,73 MB
   2004/12/27
   Pháp
   1002
   3,87 MB
   2003/10/22
   Ý
   1002
   3,68 MB
   2003/10/22
   Nga
   1002
   5,09 MB
   2003/10/22
   Tây Ban Nha
   1002
   3,65 MB
   2003/10/22
   Đức
   1002
   3,92 MB
   2003/09/17
CPU hỗ trợ
FAQ