X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket A for AMD Athlon™ XP/AMD Athlon™/Duron™ processors
  2. Features integrated ProSavage8 graphics engine
  3. Support up to 1GB of PC1600 / PC2100 DDR memory
  4. Supports UDMA ATA 100/66 IDE device
  5. ntegrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  6. ntegrated AC97 audio
  7. Provides 6 high-speed USB 2.0 ports
  8. Support thermal over temp protection (Rev.3.2 above)