X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports AMD Duron™ and Athlon™ series Socket A Processors
  2. Supports high performance DDR 266/200 memory
  3. Integrated ProSavage™ 2D/3D graphics engine
  4. Integrated high quality 6-channel AC’97 audio
  5. Provides 6 USB 2.0 ports for high-speed connectivity
  6. Integrated Ethernet 10/100Mb Network Connection
  7. Provides CPU thermal detect and overheat protection