X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • ''Best Buy Award''

  More
  PC World magazine 2002/02
 • ''Best Buy Award''

  More
  ZDNet 2002/02
 • ''No. 1''

  More
  BCN ranking 2002/02
 • ''the Best AMD Athlon DDR board''

  More
  Hardware.fr 2002/01

 • No.1

  More
  BCN RANKING 2002/01
 • ''Editor's Choice''

  More
  Hardware Zone 2001/12
 • ''ZDNet-Buyer Award''

  More
  ZDNet 2001/12
 • ''No.1''<a href="/MicroSite/1/award_20011206_7vtxh_bcn1.jpg" target="_blank">...Nov12th issue</a>&<a href="/MicroSite/1/award_20011206_7vtxh_bcn2.jpg" target="_blank">...Dec 3rd issue</a>

  More
  BCN RANKING 2001/12