X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Creative CT5880

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 2000
   [5.12.01.4113]
   22,71 MB
   2002/06/07
   Creative CT5880

   OS: Windows NT
   [5.12.01.4005]
   11,50 MB
   2002/06/07
   Creative CT5880

   OS: Windows 98se,Windows 98,Windows 95
   [5.12.01.4005]
   11,79 MB
   2002/06/07
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA 4in1

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4.43]
   1,12 MB
   2001/10/25
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [6.15]
   2,15 MB
   2004/09/01
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F8a (Beta)
   0,44 MB
   2002/08/27
   1. Recognize correctly AthlonXP 2600+ CPU (FSB 266, 0.13u)
   F7
   0,44 MB
   2002/06/28
   1. Correct AMD low power CPU XP 1500+.
   2. Correct dual BIOS function.
   3. Support "System Information" display in CMOS setup when pressed.
   4. Hide "Show Full Screen Logo" CMOS setup option when no Logo file in BIOS.
   5. Fixed boot from USB ZIP, USB CD-ROM.
   6. System hang after resume by Microsoft USB KB from STR in ME.
   F6
   0,46 MB
   2002/03/21
   1. Correct AMD AthlonXP 1800+(ID 680), 2100+, 2200+
   2. Add ATI8500 AGP patch
   3. Correct Fan speed error in Gigabyte SIV utility when resume from STR
   F5
   0,46 MB
   2002/01/31
   1. Fixed: USB device is not working in XP when enable "Legacy USB Support"
   2. Clear date/time only when cmos battery low
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Pháp
   1002
   0,49 MB
   2003/11/05
   Universal
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   2,49 MB
   2002/06/13
   Tiếng Anh
   1002
   1,74 MB
   2002/06/13
CPU hỗ trợ
FAQ