X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [r2.70]
   77,39 MB
   2013/01/03
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [9.0.100.1000]
   550,43 MB
   2014/01/17
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.982]
   177,81 MB
   2012/10/24
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.982]
   232,90 MB
   2012/10/24
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.002.0612.2012]
   3,41 MB
   2012/07/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.0349]
   0,34 MB
   2014/01/17
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2014/01/16
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/10/25
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.001.0043]
   0,24 MB
   2012/10/25
   AMD SATA RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/10/25
   AMD SATA RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,37 MB
   2012/10/25
   GIGABYTE SATA2 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.17.63.1]
   3,33 MB
   2011/09/22
   GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 64bit,Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [1.17.63.1]
   0,19 MB
   2011/09/22
   GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode)Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [1.17.63.1]
   0,18 MB
   2011/09/22
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Renesas(NEC) USB 3.0 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.30.0]
   5,61 MB
   2010/12/21
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VGA driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.4]
   117,88 MB
   2010/06/04
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FF
   0,81 MB
   2010/11/24
   1. Support new JM363 version
   2. Fix Cool'n'Quiet compatibility
   FE
   0,81 MB
   2010/09/30
   1. Support new LAN version
   2. Update new RAID ROM version
   FD
   0,79 MB
   2010/07/23
   1. Update CPU AGESA 3.7.1.0
   2. Support new AMD SB850 version
   3. Support new LAN Boot ROM version
   4. Fix audio noise issue while running ET6 in Win7
   FC
   0,79 MB
   2010/05/28
   1. Update CPU AGESA 3.7.0.1
   FB
   0,79 MB
   2010/05/17
   1. Improve CPU compatibility
   FA
   0,79 MB
   2010/04/07
   1. First Release
   2. Support On/Off Charge function
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   43,48 MB
   2015/03/18
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   XHD (eXtreme HardDrive)
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/X58A/P55/H57 & AMD A75/A55/SB950/SB850 series MB.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0509.1
   7,96 MB
   2012/05/09
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Easy Energy Saver
   (Note) Support Intel GA-G31M-ES2L, GA-G31M-ES2C, GA-P31-ES3G, GA-P43-ES3G , GA-G41M-ES2L, GA-G41M-ES2H & AMD GA-M720-ES3, GA-MA770-ES3, Ultra Durable 3 series motherboards.
   (Note)Please use AMD AM3/ AM2+ CPU on AMD motherboards.
   (Note) Please update to the latest BIOS version.
   (Note) Before running the installation of EES, please make sure you have installed ET6, instead of ET5 (Pro) previously utility.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B9.1214.1
   3,74 MB
   2010/01/20
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,06 MB
   2010/04/27
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+17)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nga
   2001
   15,58 MB
   2010/07/14
   Bồ Đào Nha
   2001
   15,55 MB
   2010/05/21
   Đức
   2001
   15,56 MB
   2010/05/21
   Tây Ban Nha
   2001
   15,55 MB
   2010/05/21
   Ý
   2001
   15,60 MB
   2010/05/21
   Ba Lan
   2001
   15,62 MB
   2010/05/21
   Thổ Nhĩ Kỳ
   2001
   15,49 MB
   2010/05/21
   Thái
   2001
   15,68 MB
   2010/05/10
   Việt Nam
   2001
   16,22 MB
   2010/05/10
   Pháp
   2001
   30,97 MB
   2010/05/03
   Nhật Bản
   2001
   31,10 MB
   2010/04/21
   Hàn Quốc
   2001
   31,33 MB
   2010/04/21
   Tiếng Trung Quốc
   2001
   30,17 MB
   2010/04/21
   Trung Quốc truyền thống
   2001
   20,28 MB
   2010/04/19
   Tiếng Anh
   2001
   19,22 MB
   2010/04/19
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ