X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® Pentium®4 processor
  2. Intel 845E/ICH4 chipset
  3. Supports DDR266 memory
  4. Creative CT5880 audio chip
  5. Intel PRO LAN chip
  6. Promise 20276 RAID chip
  7. VIA 6306 IEEE1394 chip
  8. ATX form factor