X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Provides 6 high speed USB2.0 ports / 3 IEEE1394 ports
  3. Promise IDE RAID 0,1 and Ultra ATA 133 support
  4. Intel® PRO/100 VE Network Connection
  5. Integrated high quality 6-channel AC'97 audio (rev 2.0)
  6. GIGABYTE patented DualBIOS™ technology