X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 RS3\RS4 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8447]
   24,16 MB
   2018/05/30
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [R4.31]
   441,85 MB
   2015/08/25
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [PG383]
   304,50 MB
   2012/10/26
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.125]
   125,65 MB
   2014/01/17
   AMD Chipset Driver (include chipset \ sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [9.0.100.1000]
   550,43 MB
   2014/01/17
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 RS3\RS4 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10026_04302018]
   10,41 MB
   2018/05/30
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.034.0617.2014]
   3,63 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Marvell 9128 AHCI/RAID driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [1.2.0.1047]
   2,32 MB
   2015/11/06
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.3.1.0154]
   0,28 MB
   2014/01/17
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [3.8.1540.11]
   0,41 MB
   2014/01/17
   Marvell 9128 AHCI/RAID driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [4.1.0.2018]
   0,56 MB
   2014/01/17
   AMD SATA AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.2.1.0349]
   0,34 MB
   2014/01/17
   AMD SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.3.1540.40]
   0,41 MB
   2014/01/16
   AMD SATA RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,38 MB
   2012/10/25
   AMD SATA RAID/AHCI Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [3.3.1540.33]
   0,37 MB
   2012/10/25
   Marvell RAID Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.1.0.6]
   0,43 MB
   2011/08/16
   Marvell AHCI Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.1.0.6]
   0,43 MB
   2011/08/16
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Etron USB 3.0 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.0.0.118]
   11,31 MB
   2014/01/09
 • BIOS(+10)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F11d
   1,15 MB
   2013/07/09
   1. Beta BIOS
   2. Update CPU AGESA 1.5.0.5
   F10
   1,15 MB
   2012/10/26
   1. Update CPU AGESA 1.5.0.0
   F9
   1,15 MB
   2012/06/08
   1. Modify memory compatibility
   2. Modify ET6 function
   F8
   1,14 MB
   2012/03/29
   1. Update CPU AGESA 1.2.0.2
   F7
   1,14 MB
   2011/12/02
   1. Update AGESA1.1.0.2 code
   2. Add downcore option for AM3+ CPU
   F6
   1,14 MB
   2011/10/14
   1. Update AGESA 1.1.0.0 code
   2. Fixed C1E function for AM3+ CPU
   F5
   1,14 MB
   2011/08/31
   1. Update CPU AGESA 0.0.9.2 for AM3+
   F4
   1,16 MB
   2011/08/29
   1. Update CPU AGESA 0.0.9.1 for AM3+
   2. Update Dolby Home Theater version
   3. Add Touch BIOS support
   F3
   1,14 MB
   2011/05/17
   1. Update CPU AGESA rev0.0.7.5
   2. Modify ET6 function
   F2
   1,14 MB
   2011/05/04
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/11/25
   Easy Tune6 (AMD)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
   (Note) Support AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B15.0210.1
   43,48 MB
   2015/03/18
   @BIOS (AMD)
   (Note) Support AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+ series MB (support may vary by model).

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B14.0926.1
   5,17 MB
   2014/11/25
   Face Wizard


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B14.0930.1
   4,30 MB
   2014/09/30
   LAN Optimizer (Realtek)
   (Note) Support Intel 9/8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.0.2.5
   3,95 MB
   2014/07/16
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel 7/6 series, X79 chipset and AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1028.1
   5,30 MB
   2013/11/28
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   Xpress Recovery2
   1. Support Intel Socket 1366 / 1155 / 1156, X38 / X48 / X58 / G45 / G31 / G33 / G43 / P45 / P43 / P35 / 965 / 946 / 945 chipset & AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).
   2. This file is in an image format, after download please burn the image into a CD for use.
   3. After updating to latest version, please use this latest version Xpress Recovery2 to back up your files.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   1.01.121029
   13,38 MB
   2012/11/23
   3TB+ unlock
   (Note) Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   (Note) Windows XP, please install 3TB+ Unlock Preinstall driver first before running 3TB+ Unlock utility.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1102.01
   6,21 MB
   2012/11/02
   3TB+ Unlock Preinstall driver
   (Note) Support Intel Z68/X58/P67/H67 series and AMD 900/800 series MB.
   (Note) Press F6 during Windows setup to read from floppy.
   (Note) After installing the operating system, if your system keeps rebooting automatically, refer to the following recommended solutions.

   1. Recover your Windows operating system with the Automated System Recovery function. Boot from the Windows Setup disk. When prompted with the message "Press F2 to run Automated System Recovery (ASR)", press F2 to run ASR.
   2. Connect your hard drive to another SATA port.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   B11.0223.2
   0,14 MB
   2012/11/01
   USB Blocker
   (Note) Support Intel H61/B75/Z77/H77 series and AMD FM2/FM1/900 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0921.1
   9,18 MB
   2012/09/25
   XHD (eXtreme HardDrive)
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/X58A/P55/H57 & AMD A75/A55/SB950/SB850 series MB.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.0509.1
   7,96 MB
   2012/05/09
   Touch BIOS
   (Note) Support GIGABYTE Intel Z68/P67/H67/H61 and AMD A75/A55/900 series motherboards.(support may vary by model)
   (Note) Please update the latest BIOS version


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.1201.1
   13,06 MB
   2011/12/05
   Cloud OC
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/P55/H55/H57/X58/P45/P43/G45/G43/G41 and AMD 900/800series MB(support may vary by model).
   (Note) Only support Smart Phone


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0815.1
   3,07 MB
   2011/08/16
   Easy Energy Saver
   (Note) Support Intel GA-G31M-ES2L, GA-G31M-ES2C, GA-P31-ES3G, GA-P43-ES3G , GA-G41M-ES2L, GA-G41M-ES2H & AMD GA-M720-ES3, GA-MA770-ES3, Ultra Durable 3 series motherboards.
   (Note)Please use AMD AM3/ AM2+ CPU on AMD motherboards.
   (Note) Please update to the latest BIOS version.
   (Note) Before running the installation of EES, please make sure you have installed ET6, instead of ET5 (Pro) previously utility.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B9.1214.1
   3,74 MB
   2010/01/20
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,07 MB
   2012/06/01
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   28,09 MB
   2011/05/24
   Tiếng Anh
   1001
   27,33 MB
   2011/05/24
   Nhật Bản
   1001
   27,30 MB
   2011/05/24
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   35,81 MB
   2011/05/24
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ