X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R3.74]
   175,47 MB
   2013/10/23
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.14.1724]
   57,45 MB
   2013/10/23
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   1,29 MB
   2013/10/23
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.018.0621.2013]
   3,60 MB
   2013/10/23
   Realtek PCIe LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.792.1208.2011]
   3,22 MB
   2012/11/27
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.049.0927.2011]
   3,48 MB
   2012/11/27
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.2]
   4,27 MB
   2012/11/27
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [11.5.4.1001]
   0,42 MB
   2013/10/24
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [11.5.4.1001]
   0,40 MB
   2013/10/24
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [11.5.4.1001]
   10,66 MB
   2013/10/24
   Intel® Rapid Storage Technology


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   10,62 MB
   2012/11/23
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 64bit
   [11.1.0.1006]
   0,39 MB
   2012/11/22
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.


   OS: Windows XP 32bit
   [11.1.0.1006]
   0,37 MB
   2012/11/22
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 32bit
   [6.14.10.5436]
   13,32 MB
   2013/10/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [6.14.10.5436]
   17,10 MB
   2013/10/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.3.64.3304]
   79,34 MB
   2013/10/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.3.3304]
   48,93 MB
   2013/10/23
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F1
   2,97 MB
   2014/03/05
   1. First Release
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2014/11/11
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1001
   9,37 MB
   2014/04/24