X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip
   (This audio driver together with Creative Utility enableds X-Fi crystallizer, X-Fi CMSS-3D,EAX®ADVANCED HD4.0)

   OS: Windows Vista 32bit
   [6.0.1.5700]
   30,52 MB
   2008/12/24
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART2
   Please download all 3 parts then execute part1.exe

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   70,00 MB
   2008/12/23
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART1
   features X-Fi crystalizer, X-Fi CMSS-3D,EAX®ADVANCED HD4.0.(Please update audio driver ver 6.0.1.5700 before install utility to enable Creative features)
   Please download all 3 parts then execute part1.exe
   Know more about X-Fi
   http://www.creative.com/oem/technology/x-fi.asp

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   70,00 MB
   2008/12/23
   Sound Blaster X-Fi MB utility (30-day trial version) PART3
   Please download all 3 parts then execute part1.exe

   OS: Windows Vista 32bit
   [9.1.0.429]
   44,21 MB
   2008/12/22
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   [9.1.2.1007]
   1,19 MB
   2010/04/29
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 64bit,Windows Server 2003 64bit
   [8.9.0.1023]
   0,32 MB
   2009/08/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [8.9.0.1023]
   0,30 MB
   2009/08/11
   Intel SATA RAID/AHCI Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [8.9.0.1023]
   13,10 MB
   2009/08/11
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F10b
   0,67 MB
   2009/09/28
   1. Beta bios
   F9
   0,63 MB
   2008/09/30
   1. Fixed Vista S3 resume sometimes failed
   F8
   0,57 MB
   2008/08/22
   1. Support DDR2 speed to 1333MHz and beyond by overclocking
   F7
   0,57 MB
   2008/07/09
   1. Enhanced memory compatibility
   2. Update CPU ID (Support Intel Wolfdale/Yorkfield E0-stepping CPU)
   F6
   0,56 MB
   2008/06/19
   1. Improve overclocking at 400x2.4B memory striping
   2. Fix VGA compatibility issues
   F5
   0,56 MB
   2008/06/12
   1. Enhance system performance and overclock capability
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel X58/P55/H55/H57/P45/P43/G41 series (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0110.1
   1,61 MB
   2011/01/10
   Dynamic Energy Saver Advanced
   (Note) Please remove your current Dynamic Energy Saver Utility before install this.
   (Note) Support Intel X48/P45/P43/G45/G43/G41/EP35/EP31/EG31 series & GA-E7AUM-DS2H MB.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B10.0309.1
   7,94 MB
   2010/04/29
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2008/08/26
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+18)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Nga
   1004
   7,90 MB
   2009/09/17
   Đức
   1003
   14,40 MB
   2008/09/26
   Tây Ban Nha
   1003
   14,79 MB
   2008/09/26
   Pháp
   1003
   14,42 MB
   2008/09/26
   Indonesia
   1003
   14,02 MB
   2008/09/26
   Ý
   1003
   14,22 MB
   2008/09/26
   Hàn Quốc
   1003
   15,35 MB
   2008/09/26
   Ba Lan
   1003
   15,02 MB
   2008/09/26
   Bồ Đào Nha
   1003
   14,42 MB
   2008/09/26
   Tiếng Trung Quốc
   1003
   13,86 MB
   2008/09/26
   Thái
   1003
   14,18 MB
   2008/09/26
   Thổ Nhĩ Kỳ
   1003
   14,40 MB
   2008/09/26
   Việt Nam
   1003
   14,06 MB
   2008/09/26
   Nhật Bản
   1003
   50,25 MB
   2008/07/31
   Trung Quốc truyền thống
   1003
   8,56 MB
   2008/07/14
   Tiếng Anh
   1003
   7,34 MB
   2008/07/14
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ