X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA/HDMI Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [r2.70]
   77,39 MB
   2013/01/03
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.0.0.1179]
   2,82 MB
   2010/11/12
   Intel INF installation

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   [9.1.2.1007]
   1,19 MB
   2010/04/29
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.088.0617.2014]
   3,67 MB
   2015/04/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit
   [5.826.0605.2014]
   3,32 MB
   2015/04/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.1]
   4,10 MB
   2012/08/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit
   [6.250.0908.2011]
   3,46 MB
   2011/12/21
  • SATA
   SATA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver (For AHCI Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 64bit,Windows Server 2003 64bit
   [9.5.0.1037]
   0,37 MB
   2010/03/03
   Intel SATA Preinstall driver (For AHCI Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [9.5.0.1037]
   0,34 MB
   2010/03/03
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 32bit
   [6.14.10.5273]
   9,49 MB
   2010/08/10
   Intel VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [6.14.10.5259]
   14,25 MB
   2010/04/27
   Intel VGA Driver

   OS: Windows Vista 64bit,Windows 7 64bit
   [8.15.10.2104]
   21,41 MB
   2010/04/27
   Intel VGA driver

   OS: Windows Vista 32bit,Windows 7 32bit
   [8.15.10.2104]
   22,80 MB
   2010/04/27
 • BIOS(+9)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F11
   3,19 MB
   2010/08/20
   1. Improve memory compatibility
   F10
   3,19 MB
   2010/07/07
   1. Improve Intel Turbo Boost compatibility
   F9
   3,18 MB
   2010/05/28
   1. Support 8111E LAN chip
   F8
   3,17 MB
   2010/02/11
   1. Support On/Off Charge function
    (Note) Please download GIGABYTE On/Off Charge from "Utility" link page
   F7
   3,17 MB
   2010/02/06
   1. Enhanced OC ability
   2. Improve DES2 display issue
   F4
   3,02 MB
   2009/12/02
   1. Fix PVAP function
   F3
   3,02 MB
   2009/11/20
   1. Improve DualBIOS recovery function
   F2
   3,02 MB
   2009/11/17
   1. Update VGA BIOS
   F1
   3,11 MB
   2009/11/13
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Smart Recovery2
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/P55/H55/X58 series and AMD 9 series MB(support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.1104.1
   47,31 MB
   2014/01/17
   AutoGreen
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 and AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2 series MB (support may vary by model).


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1220.1
   6,06 MB
   2013/01/09
   Easy Tune6 (Intel)
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B12.1122.1
   42,59 MB
   2012/11/22
   Smart6
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/X58A/P55/H55/H57 series MB.
   (Note) Whether SMART QuickBoost is supported depends on the motherboard model.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.1124.1
   53,57 MB
   2011/11/24
   Dynamic Energy Saver™ 2
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/X58/P55/H55/H57 series MB.
   (Note) Please remove your current Dynamic Energy Saver Advanced Utility before install this.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0916.1
   14,51 MB
   2011/10/25
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Cloud OC
   (Note) Support Intel Z68/P67/H67/H61/P55/H55/H57/X58/P45/P43/G45/G43/G41 and AMD 900/800series MB(support may vary by model).
   (Note) Only support Smart Phone


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0815.1
   3,07 MB
   2011/08/16
   On/Off Charge
   (Note) Support Intel X58/P55/H55/H57/P45/P43/G41 series (support may vary by model).
   (Note) Please update the latest BIOS version.


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B11.0110.1
   1,61 MB
   2011/01/10
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,06 MB
   2010/01/13
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+19)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Tiếng Ả Rập
   1001
   13,12 MB
   2010/03/19
   Việt Nam
   1001
   15,28 MB
   2010/03/19
   Thái
   1001
   15,33 MB
   2010/03/19
   Indonesia
   1001
   15,79 MB
   2010/03/19
   Ba Tư
   1001
   13,53 MB
   2010/03/19
   Bồ Đào Nha
   1001
   31,27 MB
   2010/03/02
   Đức
   1001
   31,28 MB
   2010/03/02
   Tây Ban Nha
   1001
   31,27 MB
   2010/03/02
   Pháp
   1001
   31,31 MB
   2010/03/02
   Ý
   1001
   31,27 MB
   2010/03/02
   Ba Lan
   1001
   23,32 MB
   2010/03/02
   Thổ Nhĩ Kỳ
   1001
   31,22 MB
   2010/03/02
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   27,01 MB
   2010/01/07
   Tiếng Anh
   1002
   34,50 MB
   2010/01/07
   Nhật Bản
   1001
   38,00 MB
   2010/01/07
   Hàn Quốc
   1001
   28,87 MB
   2010/01/07
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   38,03 MB
   2010/01/07
 • Accessory Lists
CPU hỗ trợ
FAQ