X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • Great Value Award 2011

  techradar.com 2011/03
 • Best Buy

  PC User 2011/02
 • PRODUCT OF YEAR 2009

  PC User 2011/01
 • PRODUCT OF YEAR 2009

  PC User 2010/12

 • Great Value Award 2010

  techradar.com 2010/10
 • Editor's Choice

  Computer Totaal 2010/09
 • Best Buy

  PC User 2010/09
 • Editor's Choice_Recommend

  CPU 2010/08

 • High Functionality

  More
  easycom 2010/06
 • Best Performance

  PC Magazine 2010/05
 • Editor's Choice

  PC Magazine 2010/05
 • Best Buy

  PC User 2010/05

 • Editor's Choice

  More
  Techno-labs.com 2010/04
 • RECOMMENDED BUY

  More
  Xbit laboratories 2010/04
 • OverBR_4 stars

  OverBR 2010/04
 • Technical Perfection 2010

  IT Expert 2010/04

 • OverBR_4 stars

  More
  OverBR 2010/04
 • Editor choice

  Hard'n'Soft 2010/03
 • Technomaniac dream

  Hardware 2010/03
 • Silver Award

  HWM 2010/03

 • 5 Star Award

  Home PC 2010/02
 • Best Product

  PC World 2010/02
 • Recommended Product

  MadBox PC 2010/02
 • Silver Wheel

  More
  AwardFabrik 2010/02

 • Tweakers Essential Award

  Guru 3D 2010/02
 • Editor's Choice_Recommend

  CPU 2010/01
 • Recommend_Silver Award 2009

  PC Market 2010/01
 • Best Performance 2010

  More
  XFastest 2010/01