X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [7727]
   239,00 MB
   2016/02/23
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   91,81 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.39.1003]
   101,19 MB
   2015/05/27
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.26]
   2,56 MB
   2015/05/27
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [10.001.0505.2015]
   9,36 MB
   2015/07/09
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.88.617.2014]
   6,00 MB
   2014/09/16
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.34.617.2014]
   5,91 MB
   2014/09/16
   Realtek Ethernet Diagnostic Utility

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [2.0.2.7]
   10,04 MB
   2014/05/02
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   0,56 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   11,41 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.6.2.1001]
   14,70 MB
   2015/05/27
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [13.6.2.1001]
   0,53 MB
   2015/05/27
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [13.6.2.1001]
   0,31 MB
   2015/05/27
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.0.3.1001]
   13,80 MB
   2014/05/01
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   3,33 MB
   2014/04/30
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.0.4.65]
   5,19 MB
   2015/05/27
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   74,96 MB
   2013/05/29
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   122,48 MB
   2013/05/29
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [15.40.16.64.4364]
   172,38 MB
   2016/02/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit
   [15.36.24.64.4264]
   116,75 MB
   2015/09/16
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [15.36.24.4264]
   62,24 MB
   2015/09/16
   Intel VGA Driver
   (Note) Only Supports Intel® 4th Generation Core™ Processor.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.36.18.64.4156]
   114,94 MB
   2015/05/22
   Intel VGA Driver
   (Note) Only Supports Intel® 4th Generation Core™ Processor.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.36.18.4156]
   61,47 MB
   2015/05/22
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F4
   5,16 MB
   2015/09/20
   1. Better system compatibility for Intel® 5th Generation Core™ Processors
   F3
   5,15 MB
   2015/04/23
   1. Supports Intel® 5th Generation Core™ Processor
   2. This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F2
   5,10 MB
   2014/06/26
   1. Improve Intel K-sku CPU performance
   F1
   5,10 MB
   2014/06/04
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Cloud Station (Server) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0225.1
   32,65 MB
   2016/02/25
   System Information Viewer (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   13,21 MB
   2015/11/12
   APP Center (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916
   22,16 MB
   2015/09/16
   @BIOS (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/08/03
   EasyTune (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   66,25 MB
   2015/08/03
   EZ Setup (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   27,93 MB
   2015/08/03
   Fast Boot (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   4,86 MB
   2015/08/03
   Smart Time Lock (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   18,36 MB
   2015/08/03
   Smart Recovery 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0812.1
   54,96 MB
   2015/08/03
   Cloud Station (PC) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4,73 MB
   2015/08/03
   V-Tuner (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6,99 MB
   2015/08/03
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/08/03
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0217.1
   5,86 MB
   2015/08/01
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   337,17 MB
   2014/08/25
   USB Blocker (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4,45 MB
   2014/08/19
   ALLBenchmark Catzilla
   Catzilla is a computer test focused to check your computer graphics capabilities. The test can analyze if your computer is suitable for latest games or watching HD movies in best quality. It can also suggest what hardware modules of your computer should be replaced in order to get best performance.
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   1.2
   498,22 MB
   2014/06/25
   Intel® Rapid Start Technology (Intel 9 series)
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   4.0.0.1068
   1,97 MB
   2014/04/30
   Intel® Smart Connect Technology (Intel 9 series)
   (Note) Support Intel 9 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   5.0.10.2796
   21,36 MB
   2014/04/30
   Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)
   (Note) Support Intel H97 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   2.2.41
   79,30 MB
   2014/04/30
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,01 MB
   2014/05/22
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1001
   12,05 MB
   2014/09/01
CPU hỗ trợ
FAQ
Driver / Software / OS / System / HW Installation