X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [6.0.1.7553]
   108,76 MB
   2020/08/12
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel TXE Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [1.1.0.1064]
   33,67 MB
   2020/08/12
   Intel INF installation

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [10.1.3.1]
   4,53 MB
   2020/08/12
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811]
   1,47 MB
   2014/03/13
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811]
   1,39 MB
   2014/03/13
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [24.0]
   137,86 MB
   2020/08/12
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 7 32bit,Windows 10 32bit
   [16.7.0.1009]
   0,46 MB
   2020/08/12
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [16.7.0.1009]
   3,02 MB
   2020/08/12
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.0.0.32]
   4,50 MB
   2020/08/12
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [10.18.10.5059]
   68,14 MB
   2020/08/12
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit,Windows 10 32bit
   [10.18.10.5059]
   39,08 MB
   2020/08/12
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F1
   3,48 MB
   2019/10/08
   1. First Release
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,10 MB
   2019/10/28
   M.2 Support List
   0,07 MB
   2019/10/28
   Mini-PCIe Support List
   0,02 MB
   2019/10/28
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   3,31 MB
   2019/11/13
   Datasheet
   Tiếng Anh
   1001
   10,78 MB
   2019/11/04
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,51 MB
   2019/10/30