X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Function driver for Realtek Azalia audio chip (Including Microsoft UAA Driver in English edition)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [5.10.0.6662]
   118,29 MB
   2012/10/25
   Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [5.10.0.5010]
   29,87 MB
   2006/10/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA C51 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit
   [6.66]
   0,27 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows 2000
   [6.66]
   0,23 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit
   [6.66]
   0,23 MB
   2006/06/15
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 64bit
   [8.26]
   28,42 MB
   2006/08/02
   NVIDIA C51 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [8.26]
   31,99 MB
   2006/06/15
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA C51 VGA driver

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [81.98]
   20,55 MB
   2006/06/15
   NVIDIA C51 VGA driver

   OS: Windows XP 64bit
   [81.86]
   29,66 MB
   2006/06/15
 • BIOS(+7)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F8
   0,39 MB
   2008/09/16
   1. Update CPU ID
   F7
   0,51 MB
   2006/05/09
   1. BIOS can disable onboard graphic when Nvidia 7950 GX2 is installed and CMOS Setup item "Onboard GPU" is [Enable If No Ext PEG].
   F6
   0,46 MB
   2006/04/07
   1. Improve 3D compatibility
   F4
   0,46 MB
   2006/03/09
   1. Improve some DDR compatibly with system
   F3
   0,49 MB
   2006/01/16
   1. Add FX60 CPU support
   2. AMD K8 Opteron CPU support
   F2
   0,50 MB
   2005/10/05
   1. Add an option in BIOS setup to disable onboard GPU if an external PEG exists
   F1
   0,50 MB
   2005/09/15
   1. First Release
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1004
   7,10 MB
   2006/03/08
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   0,67 MB
   2005/11/10
   nforce 430 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Tiếng Anh
   1001
   0,85 MB
   2005/11/10
   nforce 430 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Nhật Bản
   1002
   1,98 MB
   2005/10/31
   Đức
   1002
   1,65 MB
   2005/10/19
   Trung Quốc truyền thống
   1003
   8,19 MB
   2005/09/21
CPU hỗ trợ
FAQ
CPU / Overclock / Driver / Software / OS / System / HW Installation