X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20,25 MB
   2006/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   SiS AGP

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit
   [Beta:1.21]
   2,33 MB
   2006/01/18
   SiS AGP

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [1.17e]
   2,59 MB
   2004/05/28
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 64bit
   [6.21 (5.621.0304.2005)]
   2,09 MB
   2005/07/05
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:5.621.0304.2005]
   1,92 MB
   2005/04/28
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [6.15]
   2,15 MB
   2004/09/01
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   SiS 964 SATA

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [4.00a]
   5,53 MB
   2006/08/29
   SiS 964 Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [4.00a]
   0,52 MB
   2006/08/29
 • BIOS(+6)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F9
   0,39 MB
   2005/08/22
   1. Update CPU code
   F8
   0,40 MB
   2005/03/17
   1. Update CPU code
   F7
   0,39 MB
   2004/05/20
   1. Update CPU code
   F6
   0,39 MB
   2004/03/31
   1. Fix sometimes screen refresh abnormal after clear CMOS date
   F5
   0,39 MB
   2004/03/25
   1. Fix system shutdown fail after clear CMOS date
   F4
   0,41 MB
   2004/03/10
   1. First Release
   2. Support Cool 'n Quiet
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Easy Tune5
   (Please remove your current EasyTune5 or earlier, and GWUM Tools before install this.)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows NT,Windows 2000
   B7.0921.1
   4,57 MB
   2007/10/22
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   0,55 MB
   2005/02/01
   SiS964 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Tiếng Anh
   1002
   0,32 MB
   2005/02/01
   SiS964 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Nga
   1001
   1,28 MB
   2004/04/07
   Nhật Bản
   1001
   9,40 MB
   2004/02/25
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   7,51 MB
   2004/02/09
   Tiếng Anh
   1001
   7,88 MB
   2004/02/09
CPU hỗ trợ
FAQ
CPU / Overclock / Driver / Software / OS / System / HW Installation