X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • Optimal choice 9/2009

  Chip 2009/11
 • 4.5 Star

  Hardware zone 2008/12
 • 4.5 Star

  Hardware Zone 2008/12
 • 4.5 Stars

  Hardware zone 2008/12

 • 4.5 star

  Hardware zone 2008/12
 • Approved

  More
  ExtremeTech 2008/12
 • Gold Award

  More
  PC Perspective.com 2008/12
 • 5 Stars Award

  PC World 2008/11

 • A-List Recommended

  PC Authority 2008/11
 • A List

  PC Authority 2008/10
 • Innovacion Award

  More
  Todoreview 2008/10
 • A-List Recommended

  PC Authority 2008/10

 • "Redline Approved"

  More
  Treadlayers 2008/08
 • "Hot Product"

  More
  PC online 2008/08
 • "Recommended"

  Alt om data 2008/08
 • "Recommended"

  PC Authority 2008/07

 • "Recommended Product 2008"

  Kubick System 2008/07
 • "Recommended"

  More
  Sweclockers 2008/07
 • "Editor's Choice"

  PC Home 2008/07
 • "Approved"

  More
  GinjFo 2008/06

 • "Best Quality"

  Home PC 2008/06
 • "Recommended"

  More
  PC MHz 2008/06
 • "Budget Buy 2008"

  Computer Shopper 2008/06
 • "Recommended"

  Hard'n'Soft 2008/06

 • "Top 5"

  PC Magazine 2008/06
 • "Original Design"

  IXBT 2008/06
 • "Best Quality"

  Home PC 2008/06
 • "Editor's Choice"

  Micro Computer 2008/06

 • "Best product"

  PC Praxis 2008/05
 • "Best Buy"

  PC User 2008/05
 • "Recommend"

  PC PRO 2008/05
 • "Original Design"

  iXBT 2008/05

 • "our choice"

  Computer Totaal 2008/05
 • "Editor's Choice"

  Oyungezer 2008/05
 • "Best performance"

  PC World 2008/05
 • "Bronze"

  Barebonecenter 2008/04

 • "Best Buy"

  Personal Computer World 2008/04
 • "Editor's Choice"

  Personal Computer World 2008/04
 • "5 Stars"

  PC World 2008/04
 • "Value"

  PC Plus 2008/04

 • "Secret"

  PC Games Hardware 2008/04
 • "Recommended"

  More
  CPU3D 2008/04
 • "Product of the Month"

  Chip 2008/04
 • "Best Product"

  More
  PCTuner 2008/03

 • "favorite product"

  59hardware.net 2008/03
 • "Silver"

  More
  PC-Inpact 2008/03
 • "Gold"

  More
  OC Workbench 2008/03
 • "Silver"

  HWM 2008/03

 • "Product of the year-Gold"

  More
  Hardware-test.dk 2008/03