X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver
   [6.0.1.7989]
   331,27 MB
   2017/05/12
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Serial I/O driver
   [30.100.1630.2]
   2,63 MB
   2017/05/12
   Intel INF installation
   [10.1.1.38]
   2,60 MB
   2017/05/12
   Intel TXE Driver
   [3.0.20.1139]
   78,89 MB
   2017/05/12
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   [10.6.1001.2015]
   9,43 MB
   2017/03/22
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver
   [21.20.16.4534]
   231,68 MB
   2017/05/12
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FA
   3,66 MB
   2020/04/13
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center (Intel Apollo Lake series)
   (Note) Support Intel Apollo Lake series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   B17.0327.1
   20,64 MB
   2017/03/28
   @BIOS (Intel Apollo Lake series)
   (Note) Support Intel Apollo Lake series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   B17.0217.1
   17,32 MB
   2017/03/27
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,08 MB
   2017/07/13
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1,31 MB
   2021/01/15
   Data Sheet
   Tiếng Anh
   1001
   9,25 MB
   2020/07/21