X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
   Realtek HD Audio Driver
   (For Windows 10 64bit ver.1709)

   OS: Windows 10 64bit
   [PG463]
   274,68 MB
   2018/03/27
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [6.0.1.7727]
   276,12 MB
   2016/03/14
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.60.3561]
   68,87 MB
   2019/01/30
   Intel Management Engine Interface
   (For Windows 10 64bit ver.1709)

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.50.3460]
   73,30 MB
   2018/03/29
   Intel INF installation
   (For Windows 10 64bit ver.1709)

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.17570.8068]
   4,94 MB
   2018/03/27
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.6.0.1030]
   21,03 MB
   2015/08/27
   Intel INF installation

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.38]
   2,68 MB
   2015/08/03
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver
   (For Windows 10 64bit ver.1709)

   OS: Windows 10 64bit
   [23.0]
   256,67 MB
   2018/03/27
   Intel LAN driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [20.7]
   119,00 MB
   2015/08/03
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit
   [4.3.0.1198]
   0,61 MB
   2018/03/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows 7 32bit
   [4.3.0.1198]
   0,54 MB
   2018/03/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 10 64bit
   [4.3.0.1198]
   0,59 MB
   2018/03/29
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2015/10/27
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows 8.1 64bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2015/10/27
  • USB 3.1
   USB 3.1
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.1 driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [15.2.30.250]
   5,29 MB
   2016/11/08
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F21d
   5,53 MB
   2018/01/11
   1. Update CPU Microcode
   F21b
   5,56 MB
   2017/07/04
   1. Update CPU micro code to fix HT flaw issue
   F20
   5,46 MB
   2017/03/17
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F1
   4,58 MB
   2016/03/03
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   @BIOS (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.0710.1
   19,12 MB
   2017/07/10
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
   Auto Green (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2016/06/23
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (Note) Support Intel 100 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   V1010
   5,32 MB
   2015/10/27
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/08/06
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2016/06/13
   M.2 Support List
   0,07 MB
   2016/03/25
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/03/24
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Hàn Quốc
   1001
   11,56 MB
   2018/05/15
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   12,42 MB
   2016/04/22
   Tiếng Anh
   1001
   11,48 MB
   2016/03/21
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   12,01 MB
   2016/03/21
CPU hỗ trợ