X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Creative Audio driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [6.0.101.1043]
   101,95 MB
   2016/05/03
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.60.3561]
   68,87 MB
   2019/01/30
   Intel INF installation

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.12]
   2,70 MB
   2016/06/16
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.6.0.1030]
   21,03 MB
   2015/08/27
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BigFoot LAN driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [1.1.65.1357]
   178,20 MB
   2016/11/11
   Intel LAN driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [20.7]
   242,27 MB
   2016/06/16
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RST Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [14.6.0.1029]
   0,57 MB
   2016/03/23
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RST Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [14.6.0.1029]
   0,53 MB
   2016/03/23
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RSTe Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 10 64bit
   [4.3.0.1223]
   0,59 MB
   2016/03/22
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RSTe Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows 8.1 32bit
   [4.3.0.1223]
   0,53 MB
   2016/03/22
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RSTe Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit
   [4.3.0.1223]
   0,61 MB
   2016/03/22
   Intel SATA Preinstall driver
   (For Intel RSTe Mode)
   Note: Press F6 during Windows setup to read from floppy.

   OS: Windows 7 32bit
   [4.3.0.1223]
   0,54 MB
   2016/03/22
   Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel RSTe)
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.3.0.1223]
   20,78 MB
   2016/03/22
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   16,12 MB
   2016/03/22
   ASMedia SATA driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [3.0.2]
   3,48 MB
   2015/08/03
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
  • Thunderbolt
   Thunderbolt
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Thunderbolt Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.3.40.275]
   52,95 MB
   2016/02/19
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2015/10/27
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows 8.1 64bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2015/10/27
  • USB 3.1
   USB 3.1
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.1 driver

   OS: Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [15.2.30.250]
   5,29 MB
   2016/11/08
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [100.6518]
   329,74 MB
   2019/02/12
   Intel VGA Driver (for Intel Xeon® Processor E3-1200 v6 Product Family)

   OS: Windows Server 2016 64bit,Windows 10 64bit
   [15.45.14.64.4590]
   240,09 MB
   2017/03/15
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [21.20.16.4550]
   231,98 MB
   2017/01/04
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [21.20.16.4541]
   121,62 MB
   2016/12/26
   Intel VGA Driver (for Intel Xeon® Processor)

   OS: Windows Server 2012 R2 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit
   [15.40.11.64.4312]
   172,43 MB
   2016/03/23
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F21e
   5,72 MB
   2018/01/11
   1. Update CPU Microcode
   F21b
   5,74 MB
   2017/07/04
   1. Update CPU micro code to fix HT flaw issue
   F20
   5,75 MB
   2017/03/17
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F1
   4,63 MB
   2016/02/24
   1. First release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
   GIGABYTE Firmware Update Utility
   (Note) Support Intel 100 series Dual BIOS motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0302.1
   5,51 MB
   2016/06/23
   Auto Green (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2016/06/23
   @BIOS (Intel X170 series)
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0307.1
   17,31 MB
   2016/06/16
   APP Center (Intel X170 series)
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0523.1
   33,18 MB
   2016/06/16
   Thunderbolt FW Update Tool
   (Note)
   1. Firmware 16 + TI 1.7
   2. Must update the latest BIOS version.
   3. Please install Thunderbolt Driver first before install this utility.
   4. Please follow the steps instructed after executing Thunderbolt FW Update Tool, remove the system power cord for at least 30 seconds after FW update. Thunderbolt function will be available after system powers on.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   B16.0317.1
   8,63 MB
   2016/03/23
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/08/06
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,03 MB
   2016/05/19
   M.2 Support List
   0,07 MB
   2016/03/25
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/03/24
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+2)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1001
   30,30 MB
   2016/04/12
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   32,64 MB
   2016/04/12
CPU hỗ trợ