X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [R4.39]
   238,99 MB
   2016/05/30
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [R3.97]
   219,20 MB
   2014/08/21
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.0.2.1183]
   21,26 MB
   2016/05/30
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.2.19]
   2,78 MB
   2016/05/30
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.2.10]
   2,76 MB
   2016/01/20
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/08/21
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/08/21
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.25.1048]
   74,05 MB
   2014/08/21
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   BigFoot LAN driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [1.1.65.1357]
   178,20 MB
   2016/11/11
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 7 32bit
   [14.8.0.1042]
   0,53 MB
   2016/05/30
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   0,57 MB
   2016/05/30
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   16,12 MB
   2016/05/30
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   0,56 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   11,41 MB
   2015/07/09
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [13.1.0.1058]
   0,36 MB
   2014/08/21
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [13.1.0.1058]
   0,32 MB
   2014/08/21
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.1.0.1058]
   13,87 MB
   2014/08/21
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   3,33 MB
   2014/04/30
  • Tools
   Tools
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Turbo Boost Max3.0
   (Note) Support Intel X99 series motherboards with Intel Core i7-6xxx series/XEON E5-16XXv4
   (Support may vary by CPU model).

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [V3.0]
   17,59 MB
   2016/10/27
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.3.49]
   5,20 MB
   2016/01/13
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   74,96 MB
   2013/05/29
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   122,48 MB
   2013/05/29
 • BIOS(+3)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F25c
   6,71 MB
   2018/06/25
   1. Update CPU Microcode
   F24
   6,69 MB
   2017/06/22
   1. Improve DDR compatibility
   F23
   6,73 MB
   2016/06/22
   1. Support Killer™ E2400 LAN
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 32bit
   1.11
   0,69 MB
   2018/08/03
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 64bit
   1.11
   0,77 MB
   2018/08/03
   Intel Extreme Tuning Utility (XTU)
   (Note) Support Intel Z170/X99/Z97 chipset motherboards.
   (Note) Please update the latest BIOS version.
   (Note) Please update Kernel-Mode Driver Framework version 1.11 first, if operation system is Windows 7.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   6.2.0.10
   42,07 MB
   2016/08/25
   APP Center (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0603.1
   30,03 MB
   2016/06/24
   Ambient LED (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0531.1
   8,61 MB
   2016/05/31
   3D OSD (X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0426.1
   20,76 MB
   2016/05/27
   Auto Green (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2016/05/27
   Cloud Station (PC) (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0325.1
   5,11 MB
   2016/05/27
   Cloud Station (Server) (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0309.1
   6,24 MB
   2016/05/27
   Color Temperature (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0506.1
   2,82 MB
   2016/05/27
   BIOS Setup (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0329.1
   7,07 MB
   2016/05/27
   EZRAID (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) If you switch to RAID mode you will not be able to revert back to AHCI mode


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0411.1
   38,15 MB
   2016/05/27
   Fast Boot (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0406.1
   4,99 MB
   2016/05/27
   System Information Viewer (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0428.1
   7,72 MB
   2016/05/27
   V-Tuner (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0503.1
   9,33 MB
   2016/05/27
   Smart Keyboard (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0427.1
   3,51 MB
   2016/05/27
   Platform Power Management (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0331.1
   5,52 MB
   2016/05/27
   USB Blocker (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0304.1
   4,02 MB
   2016/05/27
   Smart TimeLock (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0307.1
   16,40 MB
   2016/05/27
   Smart Backup (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0408.1
   47,50 MB
   2016/05/27
   @BIOS (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0307.1
   17,31 MB
   2016/05/27
   Easytune (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0506.1
   9,36 MB
   2016/05/27
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel X99 series)
   (Note) Support Intel X99 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/07/09
 • Support List
 • Support List(+2)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2014/12/03
   M.2 Support List
   0,06 MB
   2016/03/10
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+1)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1101
   43,12 MB
   2016/07/19
CPU hỗ trợ