X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [6.0.1.7727]
   276,12 MB
   2016/03/14
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [11.8.60.3561]
   68,87 MB
   2019/01/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please update the latest BIOS for ME Firmware before installing this driver.
   Update Intel ME for security vulnerabilities

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.7.0.1054]
   72,37 MB
   2017/11/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [11.6.0.1030]
   4,43 MB
   2016/12/26
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [10.1.1.38]
   2,60 MB
   2016/12/26
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811(64)]
   1,48 MB
   2014/05/02
   Microsoft Hot fix

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811(32)]
   1,40 MB
   2014/05/02
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [23.5]
   180,88 MB
   2019/01/17
   Intel LAN driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [22.10]
   468,00 MB
   2018/01/12
   Intel LAN driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [20.7]
   242,26 MB
   2016/06/23
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   3,87 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   19,79 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   19,77 MB
   2019/03/05
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.0.1009]
   3,88 MB
   2019/03/05
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [15.0.0.1039]
   0,38 MB
   2016/11/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.0.0.1039]
   0,43 MB
   2016/11/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [15.0.0.1039]
   12,50 MB
   2016/11/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   0,57 MB
   2016/06/23
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit
   [14.8.0.1042]
   0,53 MB
   2016/06/23
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [14.8.0.1042]
   16,12 MB
   2016/06/23
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
  • Thunderbolt
   Thunderbolt
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Thunderbolt Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [16.1.47.275]
   57,23 MB
   2016/06/24
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 8.1 64bit
   [1.0.1.45]
   2,82 MB
   2015/10/27
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.1.40]
   5,20 MB
   2015/10/27
  • USB 3.1
   USB 3.1
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.1 driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [15.2.30.250]
   2,50 MB
   2015/09/18
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [100.6518]
   329,74 MB
   2019/02/12
   Intel VGA Driver (beta Version for 7th Generation Intel® Processors)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [21.20.16.4508]
   342,85 MB
   2017/01/10
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [21.20.16.4550]
   231,98 MB
   2017/01/04
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 7 32bit
   [21.20.16.4541]
   121,62 MB
   2016/12/26
 • BIOS(+9)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F22g
   5,57 MB
   2018/03/09
   1. Update CPU Microcode
   F22d
   5,57 MB
   2017/12/01
   1. Update Intel ME for security vulnerabilities
   F22a
   5,60 MB
   2017/06/30
   1. Update CPU micro code to fix HT flaw issue
   F21
   5,60 MB
   2017/03/13
   1. V core Voltage adjust
   F20
   5,58 MB
   2016/12/16
   1. Support 7th generation CPU
    * This BIOS prohibits updating to earlier version BIOS
   F5
   4,48 MB
   2016/03/28
   1. Improve DDR XMP compatibility
   F4
   4,44 MB
   2015/12/18
   1. Improve M.2 device compatibility
   F3
   4,43 MB
   2015/10/23
   1. Update CPU Microcode
   F2
   4,43 MB
   2015/09/08
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center
   (Note) Support Intel 300/200/100/X299/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.0506.1
   51,60 MB
   2020/05/28
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   System Information Viewer / Smart Fan 5
   (Note) Support Intel 300/200/100/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0325.1
   11,34 MB
   2019/03/25
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 32bit
   1.11
   0,69 MB
   2018/08/03
   Microsoft Kernel-Mode Driver Framework(KMDF)

   OS: Windows 7 64bit
   1.11
   0,77 MB
   2018/08/03
   GIGABYTE Intel ME Critical FW Update Utility


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.1218.1
   185,04 MB
   2017/12/21
   @BIOS (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B17.0710.1
   19,12 MB
   2017/07/10
   3D OSD (100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1014.1
   47,71 MB
   2016/12/05
   Cloud Station (Server) (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1006.1
   6,24 MB
   2016/12/05
   Fast Boot (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1017.1
   5,44 MB
   2016/12/05
   Smart Time Lock (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0519.1
   16,40 MB
   2016/12/05
   EasyTune (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1118.1
   9,60 MB
   2016/12/05
   EZRAID (Intel 100 series)
   (Note)
   1. Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   2. Please install APP Center first before install this utility
   3. If you switch to RAID mode you will not be able to revert back to AHCI mode

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1208.1
   26,82 MB
   2016/12/05
   USB Blocker (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.1020.1
   3,96 MB
   2016/12/05
   BIOS Setup (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0923.1
   7,15 MB
   2016/12/05
   Smart Backup (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0516.1
   47,50 MB
   2016/12/05
   Windows USB Installation Tool
   (Note) Support Intel 100/200/X299 series motherboards.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B16.1102.1
   21,86 MB
   2016/11/02
   Intel Extreme Tuning Utility (XTU)
   (Note) Support Intel Z170/X99/Z97 chipset motherboards.
   (Note) Please update the latest BIOS version.
   (Note) Please update Kernel-Mode Driver Framework version 1.11 first, if operation system is Windows 7.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   6.2.0.10
   42,07 MB
   2016/08/25
   Thunderbolt FW Update Tool
   (Note)
   1. Firmware 21+ TI 1.7.6
   2. Support Intel GA-Z170X-UD5 TH
   3. Must update the latest BIOS version.
   4. Please install Thunderbolt Driver first before install this utility.
   5. Please follow the steps instructed after executing Thunderbolt FW Update Tool, remove the system power cord for at least 30 seconds after FW update. Thunderbolt function will be available after system powers on.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   B16.0818.1
   66,09 MB
   2016/08/18
   GIGABYTE Firmware Update Utility
   (Note) Support Intel 100 series Dual BIOS motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0302.1
   5,51 MB
   2016/06/23
   Smart Keyboard (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0427.1
   3,51 MB
   2016/06/23
   Platform Power Management (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0331.1
   5,52 MB
   2016/06/23
   Cloud Station (PC) (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0307.1
   5,11 MB
   2016/06/23
   Auto Green (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0308.1
   15,41 MB
   2016/06/23
   Ambient LED (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0525.1
   8,61 MB
   2016/06/23
   Color Tempertaure (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0506.1
   2,82 MB
   2016/06/01
   V-Tuner (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0503.1
   9,33 MB
   2016/06/01
   HDMI 2.0 FW Update Tool
   (Note)
   1. Support Intel GA-Z170X-Gaming G1, GA-Z170X-Gaming 7, GA-Z170X-Gaming 7-EU, GA-Z170X-Gaming GT, GA-Z170X-UD5 TH.
   2. Please update the latest BIOS version.
   3. Please update Intel VGA Driver first before install this utility.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B16.0121.1
   10,29 MB
   2016/01/21
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (Note) Support Intel 100 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   V1010
   5,32 MB
   2015/10/27
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 100 series)
   (Note) Support Intel 100 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0709.1
   5,86 MB
   2015/08/06
   GIGABYTE Smart Switch


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit
   B15.0331.1
   10,08 MB
   2015/08/06
 • Support List
 • Support List(+4)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2016/04/18
   M.2 Support List
   0,07 MB
   2016/03/25
   SSD Support List
   0,05 MB
   2016/03/24
   SATA Express Support List
   0,00 MB
   2015/09/04
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1003
   25,52 MB
   2016/03/30
   Nhật Bản
   1001
   25,77 MB
   2015/12/07
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   30,06 MB
   2015/12/07
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   26,89 MB
   2015/09/22
CPU hỗ trợ