X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [6.0.9225.1]
   35,58 MB
   2021/10/05
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9075.1]
   18,19 MB
   2020/12/23
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.9034.1]
   17,24 MB
   2020/10/29
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [6.0.8703.1]
   33,38 MB
   2019/06/26
   Realtek Audio Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [8586]
   30,19 MB
   2018/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.1.18836.8283]
   4,04 MB
   2021/10/06
   Intel Management Engine Firmware
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [2020.14.0.1600]
   104,16 MB
   2020/06/16
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.2020.7]
   1,58 MB
   2020/06/16
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18383.8213]
   2,59 MB
   2020/06/16
   Intel INF installation
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.18243.8188]
   2,61 MB
   2020/03/10
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.1915.1]
   1,51 MB
   2019/06/12
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1914.12.0.1256]
   82,28 MB
   2019/05/29
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [30.100.1902.3]
   1,68 MB
   2019/04/30
   Intel Management Engine Interface
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [1846.12.0.1177]
   68,87 MB
   2019/01/17
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [10.050.0901.2021]
   4,75 MB
   2021/10/06
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.046.1231.2020]
   4,75 MB
   2021/01/12
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.039.0212.2020]
   4,87 MB
   2020/06/16
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.034.0307.2019]
   4,83 MB
   2019/05/29
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [10.031.0828.2018]
   10,62 MB
   2018/12/19
   Realtek 8118 Gaming LAN bandwidth Control Utility
   (Note) Support Intel 300 series motherboards (support may vary by model).

   OS: Windows 10 64bit
   [3.12.2201.2]
   76,62 MB
   2018/06/14
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [17.11.0.1000.1]
   4,00 MB
   2021/10/20
   Intel Rapid Storage Technology

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [17.11.0.1000.1]
   13,57 MB
   2021/10/20
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   (Note) Win10 ver.2004 supported.
   (Note) Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   3,61 MB
   2020/06/16
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.9.0.1007]
   5,75 MB
   2020/06/16
   Intel Optane memory
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.8.0.1065]
   72,63 MB
   2020/05/11
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   3,87 MB
   2019/05/29
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.11.1033]
   19,79 MB
   2019/05/29
   Intel SATA Preinstall driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.6.1027]
   3,87 MB
   2019/03/27
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [17.2.6.1027]
   20,16 MB
   2019/03/27
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
   [27.20.100.9805]
   525,44 MB
   2021/10/13
   Intel Graphic Driver
   (Note) Win10 ver.2004 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [27.20.100.8280]
   215,87 MB
   2020/06/17
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [26.20.100.7323]
   204,24 MB
   2019/10/31
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1903 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [26.20.100.6911]
   202,16 MB
   2019/06/28
   Intel VGA Driver
   (Note) Win10 ver.1809 supported.

   OS: Windows 10 64bit
   [25.20.100.6617]
   332,72 MB
   2019/04/30
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3
   6,65 MB
   2020/07/16
   1. Improve CPU voltage stability
   2. Improve UI information
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   RGB Fusion

   OS: Windows 11 64bit,Windows 10 32bit
   B21.1210.1
   118,17 MB
   2022/01/12
   APP Center
   (Note) Support Intel 300/200/100/X299/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.0506.1
   51,60 MB
   2020/05/28
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.1203.1
   11,96 MB
   2020/04/20
   @BIOS
   (Note) Support AMD X570 and Intel 300 / X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B19.0917.1
   38,80 MB
   2019/09/20
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   Intel® Software Guard Extensions Platform
   (support may vary by model).

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   2.3.100.49777
   5,46 MB
   2019/05/29
   System Information Viewer / Smart Fan 5
   (Note) Support Intel 300/200/100/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0325.1
   11,34 MB
   2019/03/25
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   12,50 MB
   2019/02/26
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 300/X299 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   8,42 MB
   2019/02/26
   Platform Power Management (Intel 300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   7,51 MB
   2019/02/26
   Auto Green
   (Note) Support Intel 300/X299 and AMD TRX40 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   15,92 MB
   2018/10/05
   USB Blocker
   (Note) Support Intel 300/X299 series and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0918.1
   3,47 MB
   2018/10/05
   Cloud Station (PC) (Intel 300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0914.1
   5,45 MB
   2018/10/05
   3D OSD (300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0914.1
   48,00 MB
   2018/10/05
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   49,49 MB
   2018/10/05
   Smart Time Lock
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   16,56 MB
   2018/10/05
   Smart HUD
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0731.1
   59,97 MB
   2018/10/04
   Smart Keyboard
   (Note) Support Intel 300/X299 and AMD TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   3,76 MB
   2018/10/04
   Cloud Station (Server)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0803.1
   6,79 MB
   2018/10/04
   Game Boost
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2018/10/04
   Xsplit
   (Note) Support Intel 200 / 300 / X299 & AMD X399 / AM4 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   3.1.1709.1531
   118,46 MB
   2017/10/24
   V-Tuner (Intel 300 series)
   (Note) Support Intel 300 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B17.1017.1
   8,98 MB
   2017/10/17
 • Support List
 • Support List(+4)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,04 MB
   2019/06/05
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/09/22
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/09/15
   SSD Support List
   0,05 MB
   2018/06/21
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1101
   11,76 MB
   2020/11/20
   Tiếng Anh
   1101
   10,85 MB
   2020/11/20
   Tiếng Trung Quốc
   1101
   10,09 MB
   2020/11/20
CPU hỗ trợ