Dòng Bo Mạch Chủ sê ri 6 của GIGABYTE sẵn sàng cho PCI-E thế hệ 3

Future Proof Your Platform for Next Generation Intel 22nm CPUs

2011/08/08Taipei, Taiwan, 8/8/2011 GIGABYTE nhà sản xuất bo mạch chủ, cạc màn hình và các giải pháp phần cứng khác thông báo toàn bộ các dòng BMC sê ri 6 đã sẵn sàng hỗ trợ bộ xử lý 22nm và PCI Express thế hệ 3, giúp mở rộng tối đa băng thông cho các dòng cạc đồ họa trong tương lai.
Với mong muốn hỗ trợ tối đa khả năng nâng cấp của khách hàng, GIGABYTE đã kích hoạt hỗ trợ PCI Express thế hệ 3 ở tất cả các dòng BMC sê ri 6, kể cả BMC G1.Sniper 2 vừa mới ra mắt gần đây, khi kết hợp với bộ xử lý Intel 22nm trong tương lai. Chỉ cần nâng cấp lại BIOS ngay hôm nay, người sử dụng đã có thể tận dụng được sức mạnh của các công nghệ cải thiện năng suất máy trong tương lai.
Để đảm bảo BMC GIGABYTE sê ri 6 của bạn có thể sử dụng được, xin vui lòng tải và nạp lại BIOS mới nhất theo đúng model BMC của bạn từ website www.gigabyte.com

Những BMC sẵn sàng cho CPU 22nm và PCI-E 3.0

Chipset Model
 Z68 G1.Sniper 2
GA-Z68XP-UD5
GA-Z68X-UD5-B3
GA-Z68XP-UD3-iSSD
GA-Z68XP-UD4
GA-Z68X-UD4-B3
GA-Z68XP-UD3P
GA-Z68X-UD3P-B3
GA-Z68XP-UD3R
GA-Z68X-UD3R-B3
GA-Z68X-UD3H-B3
GA-Z68XP-UD3
GA-Z68AP-D3
GA-Z68P-DS3
GA-Z68MX-UD2H-B3
GA-Z68A-D3H-B3
GA-Z68MA-D2H-B3
 P67/H67 GA-P67A-UD5-B3
GA-P67A-UD4-B3
GA-P67A-UD3P-B3
GA-P67X-UD3R-B3
GA-P67A-UD3R-B3
GA-P67X-UD3-B3
GA-P67A-UD3-B3
GA-P67A-D3-B3
GA-P67-DS3-B3
GA-PH67A-UD3-B3
GA-PH67-UD3-B3
GA-PH67-DS3-B3
GA-PH67A-D3-B3
GA-H67A-D3H-B3
GA-H67M-D2-B3
GA-H67N-USB3-B3
 H61 GA-H61M-D2P-B3
GA-H61M-D2-B3
GA-H61M-S2V-B3
GA-H61M-USB3-B3
GA-H61M-S2-B3
GA-H61N-USB3
GA-HA65M-D2H-B3
GA-P61-S3-B3
GA-P61-DS3-B3
GA-P61-USB3-B3
GA-PA65-UD3-B3