X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports Intel® Pentium® 4 processor
  2. Supports Dual Channel DDR2 and DDR memory architecture
  3. Integrated high-speed SATA interface
  4. Ultimate graphic performance with PCI-Express x16 interface
  5. Features high-speed Gigabit Ethernet connection
  6. Integrated high quality 8 channel Audio