X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [6.0.1.7553]
   276,12 MB
   2015/12/30
   Realtek HD Audio Driver
   (Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [6.0.1.7076]
   301,50 MB
   2014/01/07
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,68 MB
   2015/12/30
   Intel TXE Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [1.1.4.1145]
   34,30 MB
   2015/07/29
   Intel TXE Driver

   OS: Windows 10 32bit
   [1.2.0.1149]
   36,97 MB
   2015/07/29
   Intel INF installation
   (Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [10.0.13.0]
   2,44 MB
   2014/04/24
   Intel TXE Driver
   (Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.)

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [1.1.0.1064]
   37,12 MB
   2014/03/14
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 64bit
   [KB2685811]
   1,47 MB
   2014/03/13
   Hot fix
   (To ensure system functions properly.)
   (Note) After installed Intel TXE driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 7 32bit
   [KB2685811]
   1,39 MB
   2014/03/13
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   [10.1.505.2015]
   9,49 MB
   2015/09/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [8.38.115.2015]
   5,94 MB
   2015/08/25
   Realtek LAN Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [7.92.115.2015]
   6,03 MB
   2015/08/25
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.
   Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit,Windows 10 32bit
   [12.8.0.1016]
   0,40 MB
   2014/03/14
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.
   Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [12.8.0.1016]
   0,43 MB
   2014/01/07
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [4.0.0.36]
   5,24 MB
   2015/12/30
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit
   [15.33.39.64.4276]
   121,19 MB
   2015/12/30
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 7 32bit,Windows 10 32bit
   [15.33.39.4276]
   67,89 MB
   2015/12/30
 • BIOS(+5)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F7
   3,35 MB
   2020/01/30
   1. Improve Dual BIOS compatibility.
   F6
   3,35 MB
   2019/07/25
   1. Update CPU Microcode
   F5
   3,25 MB
   2017/12/19
   1. Update BIOS Lan Setting
   F4
   3,24 MB
   2015/05/05
   1. Improve USB device compatibility
   F3
   3,24 MB
   2014/04/14
   1. Update CPU micro code
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   APP Center (Intel Bay Trail series)
   (Note) Support Intel Bay Trail series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   21,28 MB
   2015/12/30
   @BIOS (Intel Bay Trail series)
   (Note) Support Intel Bay Trail series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/09/10
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support Intel Bay Trail series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   57,66 MB
   2015/09/10
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel Bay Trail series)
   (Note) Support Intel Bay Trail series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   B13.1028.1
   5,41 MB
   2013/11/11
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,01 MB
   2014/08/19
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   1101
   7,03 MB
   2014/05/27
   Nhật Bản
   1101
   7,03 MB
   2014/05/27
   Tiếng Trung Quốc
   1101
   8,45 MB
   2014/05/27
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   7,69 MB
   2014/02/17