X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • 機編輯選擇獎 Z170X-SOC Force

  微型計算機 2017/01
 • Good performance award

  More
  OC station 2016/07
 • Good Design

  More
  OC station 2016/07
 • Palec Award

  Computer Magazine 2016/04

 • Editor’s Choice

  More
  Hardware Asylum 2016/03
 • Approved

  More
  Overclockers.com 2016/02
 • Performance

  More
  Back2Gaming 2016/01
 • Gold

  More
  El Chapuzas Informatico 2015/12

 • Recommended

  More
  Noticias3D 2015/11
 • Platium award

  More
  Profesional Review 2015/10
 • Best Overclocking Award

  More
  Tweaktown 2015/10