X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Microsite
  • Cung cấp những gì tốt nhất như những bo mạch chủ dòng chipset Intel 6 đã có, bao gồm tăng hiệu năng 4X với công nghệ Intel® Smart Response cũng như một loạt các tính năng độc đáo GIGABYTE như công nghệ GIGABYTE Touch BIOS™, dòng bo mạch chủ GIGABYTE Z68 đặt người sử dụng như tài xế của chiếc xe, cho phép họ có toàn quyền kiểm soát hệ thống của họ hoạt động như thế nào và thực hiện cho phù hợp nhất với nhu cầu máy tính cá nhân của họ.  ... Chi tiết
  • GIGABYTE vừa phát triển một phần mềm ứng dụng LAN Optimizer. GIGABYTE LAN Optimizer được thiết kế để quản lý băng thông mạng, vì vậy các luồng dữ liệu như: HD media, duyệt web hoặc game online có thể được ưu tiên trước các luồng dữ liệu download lớn hơn có khuynh hướng chiếm toàn bộ băng thông mạng.  ... Chi tiết
  • GIGABYTE has been working closely with the Microsoft® WHQL certification team for the forthcoming Windows 8™ operating system, ensuring the absolute smoothest transition in terms of driver and BIOS support, to ensure that GIGABYTE motherboards offer the absolute best experience for Microsoft Windows 8 and its exciting new features.  ... Chi tiết