X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • 4 out of 5 stars

  Computer Shopper 2012/03
 • Budget Buy

  More
  Expert reviews 2012/03
 • APC Highly Recommended Award

  APC 2011/10
 • Gold Award

  More
  Vortez Hardware 2011/08

 • Approved

  More
  Vortez Hardware 2011/08
 • Recommended Award

  More
  Hexus.net 2011/08
 • Best Value Award

  Chip 2011/08
 • Silver Award

  More
  Overclock3D 2011/07

 • Best Value award

  Bit-tech 2011/07

Đánh giá phương tiện truyền thông