X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   [7727]
   239,00 MB
   2016/02/23
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 10 64bit
   [11.0.0.1158]
   21,02 MB
   2015/09/17
   Intel INF installation

   OS: Windows 10 64bit
   [10.1.1.8]
   2,67 MB
   2015/07/07
   Intel Management Engine Interface

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.5.15.1730]
   57,28 MB
   2013/10/18
   Intel INF installation

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [9.4.0.1027]
   4,29 MB
   2013/10/18
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel LAN driver

   OS: Windows 10 64bit
   [20.2]
   119,00 MB
   2015/09/17
   Intel LAN Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [18.8]
   44,06 MB
   2014/05/13
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note: Windows setup to read from USB thumb drive.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   0,56 MB
   2015/07/09
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 10 64bit
   [14.5.0.1081]
   11,41 MB
   2015/07/09
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note:
   1.Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [12.9.0.1001]
   0,43 MB
   2014/05/13
   Intel SATA Preinstall driver
   (For AHCI / RAID Mode)
   Note:
   1. Windows setup to read from USB thumb drive.
   2. H81/B85 only support AHCI mode.

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [12.9.0.1001]
   0,40 MB
   2014/05/13
   Microsoft .NET Framework 4.5

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit
   [4.5]
   47,94 MB
   2014/05/01
   Intel® Rapid Storage Technology
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [13.0.3.1001]
   13,15 MB
   2014/04/30
   Hot fix
   (Note) After installed IRST driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit
   [1.0.0.1]
   2,68 MB
   2013/10/21
  • USB 3.0
   USB 3.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel USB 3.0 Driver

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   [3.0.0.16]
   4,50 MB
   2014/05/13
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 32bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   74,96 MB
   2013/05/29
   Hot fix
   KB2822241 KB2811660 KB2779768
   (Improve USB3.0 Device compatibility)
   (Note) After installed USB 3.0 driver, please install Hot fix.

   OS: Windows 8 64bit
   [KB2822241
   KB2811660
   KB27]
   122,48 MB
   2013/05/29
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 10 64bit
   [15.40.16.64.4364]
   172,38 MB
   2016/02/23
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8 64bit,Windows 7 64bit
   [15.33.19.64.3540]
   78,06 MB
   2014/05/13
   Intel VGA Driver

   OS: Windows 8.1 32bit,Windows 8 32bit,Windows 7 32bit
   [15.33.19.3540]
   42,79 MB
   2014/05/13
   Intel VGA Driver
   (Note) Support Intel® Xeon® Processor E3-1200 Product Family.

   OS: Windows Server 2012 64bit,Windows Server 2008 R2 64bit,Windows 8 64bit
   [15.31.64.3036]
   82,24 MB
   2013/05/30
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F7
   5,80 MB
   2014/08/13
   1. Enhanced Intel K-sku CPU performance
   F6
   5,99 MB
   2014/01/24
   1. Support New 4th Generation Intel Core Processors
   F5
   5,98 MB
   2013/08/15
   1. Support PCB ver 1.0/1.1
   2. Improve PCIE-E compatibility
   (Note) The USB driver must be updated in advanced.
   F4
   5,73 MB
   2013/05/17
   1. Adjust Windows mode screen
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Cloud Station (Server) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B16.0225.1
   32,65 MB
   2016/02/25
   System Information Viewer (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.1112.1
   13,21 MB
   2015/11/12
   CFOS Speed Internet Accelerator Software
   (Note) Support Intel
   GA-H97-D3H (rev. 1.0)
   GA-Z97-D3H (rev. 1.0)
   GA-Z97X-SLI (rev. 1.0)
   GA-Z97X-UD3H (rev. 1.0)
   GA-Z97X-UD3H-BK (rev. 1.0)
   G1.Sniper B5 (rev. 1.0)
   GA-Z87X-UD7 TH
   GA-H87-D3H (rev. 1.0)
   GA-Z87X-UD3H (rev. 1.0)
   GA-Z87X-UD4H (rev. 1.0)
   GA-Z87X-D3H (rev. 1.0)
   GA-Z87-D3HP (rev. 1.0)
   GA-Z87MX-D3H (rev. 1.0)
   GA-Z87X-OC Force (rev. 1.0)
   GA-Z87X-OC (rev. 1.0)
   GA-Z87X-UD5 TH (rev. 1.x)
   GA-Z87X-UD5H (rev. 1.0)
   GA-B85N Phoenix (rev. 1.1)
   GA-B85N Phoenix-WIFI (rev. 1.1/2.0)
   G1.Sniper B6 (rev. 1.0)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   V1010
   5,32 MB
   2015/10/23
   APP Center (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0916
   22,16 MB
   2015/09/16
   @BIOS (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0630.1
   18,60 MB
   2015/08/03
   EasyTune (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune and GWUM Tools before install this.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   66,25 MB
   2015/08/03
   EZ Setup (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0811.1
   27,93 MB
   2015/08/03
   Fast Boot (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   4,86 MB
   2015/08/03
   Cloud Station (PC) (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0327.1
   4,73 MB
   2015/08/03
   V-Tuner (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   6,99 MB
   2015/08/03
   GIGABYTE Smart Switch

   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0828.1
   9,98 MB
   2015/08/03
   Smart Time Lock (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0626.1
   18,36 MB
   2015/08/03
   Smart Recovery 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B15.0812.1
   54,96 MB
   2015/08/03
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Support iPhone/iPad/iPod touch devices with iOS 6.x, 7.x, 8.x


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0217.1
   5,86 MB
   2015/08/01
   Microsoft .NET Framework 4.5
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   4.5
   337,17 MB
   2014/08/25
   USB Blocker (Intel 8/9 series)
   (Note) Support Intel 8/9 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit,Windows 10 32bit
   B14.0819.1
   4,45 MB
   2014/08/19
   Intel Extreme Tuning Utility
   (Note) Support Intel Z87 chipset motherboards.


   OS: Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   4.1.0.122
   35,82 MB
   2013/05/28
   Intel® Rapid Start Technology (Intel 8 series)
   (Note) Support Intel 8 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   3.0.0.1056
   1,28 MB
   2013/05/28
   Intel® Smart Connect Technology (Intel 8 series)
   (Note) Support Intel 8 series motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 8.1 64bit,Windows 8.1 32bit,Windows 8 64bit,Windows 8 32bit,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   4.2.41.2542
   19,32 MB
   2013/05/28
   GIGABYTE TweakLauncher2
   (Note) Support Intel Z87 chipset motherboards.(support may vary by model)


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit
   B13.0711.1
   7,08 MB
   2013/05/28
 • Support List
 • Support List(+1)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,05 MB
   2013/06/13
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+6)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   33,20 MB
   2013/06/18
   Tiếng Anh
   1001
   32,05 MB
   2013/06/18
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   33,01 MB
   2013/06/18
   Nhật Bản
   1001
   31,99 MB
   2013/06/07
   Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Thái, Trung Quốc truyền thống, Việt Nam
   12,15 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
   Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ
   18,60 MB
   2012/08/05
   Installation Guidebook
CPU hỗ trợ
FAQ
Driver / Software / OS / System / HW Installation