X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Z390 AORUS XTREME(1.0)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
 • BIOS(+6)
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS
   (Note) Support AMD X570 / X470 / B450 and Intel 300 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B19.0917.1
   38,80 MB
   2019/09/20
   RGB Fusion

   OS: Windows 10 64bit
   B19.0905.1
   80,82 MB
   2019/09/09
   APP Center
   (Note) Support Intel 300/200/100/X299/C246 series and AMD AM4/X399 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0704.1
   53,41 MB
   2019/07/04
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   22.9.2.3
   235,84 MB
   2019/07/02
   Intel® Software Guard Extensions Platform
   (support may vary by model).

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   2.3.100.49777
   5,46 MB
   2019/05/29
   cFosSpeed Internet Accelerator Software
   (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   V1050
   4,81 MB
   2019/04/01
   EZRAID (Intel 300/X299 series)
   (Note)
   1. Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   2. Please install APP Center first before install this utility
   3. If you switch to RAID mode you will not be able to revert back to AHCI mode

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0401.1
   37,16 MB
   2019/04/01
   System Information Viewer / Smart Fan 5
   (Note) Support Intel 300/200/100/C246 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0325.1
   11,34 MB
   2019/03/25
   GIGABYTE Firmware Update Utility
   (Note) Support Intel 300 series Dual BIOS motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0227.1
   7,58 MB
   2019/02/27
   USB TurboCharger
   (Note) Support Intel 300/X299 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0227.1
   11,96 MB
   2019/02/27
   Platform Power Management (Intel 300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   7,51 MB
   2019/02/26
   Smart Fan (for AORUS RGB FAN COMMANDER )
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   9,46 MB
   2019/02/26
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   12,50 MB
   2019/02/26
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 300/X299 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B19.0226.1
   8,42 MB
   2019/02/26
   Auto Green
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   15,92 MB
   2018/10/05
   USB Blocker
   (Note) Support Intel 300/X299 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0918.1
   3,47 MB
   2018/10/05
   Cloud Station (PC) (Intel 300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0914.1
   5,45 MB
   2018/10/05
   3D OSD (300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.
   (Note) Please install DirectX End-User Runtime First.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0914.1
   48,00 MB
   2018/10/05
   Smart Backup (Intel 300/X299 series)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   49,49 MB
   2018/10/05
   Smart Time Lock
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   16,56 MB
   2018/10/05
   Smart HUD
   (Note) Support Intel 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0731.1
   59,97 MB
   2018/10/04
   Smart Keyboard
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   3,76 MB
   2018/10/04
   Cloud Station (Server)
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0803.1
   6,79 MB
   2018/10/04
   Game Boost
   (Note) Support Intel 300/X299 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2018/10/04
   Smart Survey
   (Note) Support Inte 300 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0906.1
   11,72 MB
   2018/09/06
   Xsplit
   (Note) Support Intel 200 / 300 / X299 & AMD X399 / AM4 series motherboards (support may vary by model).


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   3.1.1709.1531
   118,46 MB
   2017/10/24
CPU hỗ trợ