X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. 2 DIMMs up to 1GB DRAM
  2. S3 Savage 4 Graphics core
  3. AGP 4X slot & AMR Slot (reverse)
  4. AC97 Audio