X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel® new 0.13 micron-process Pentium® 4 processor
  2. Auto detect FSB and optimized settings for Pentium® 4 processor
  3. 3 x 168-pin DIMMs support up to 3GB PC133 SDRAM
  4. Provides 4 USB ports
  5. Integrated high quality AC’97 audio
  6. Supports UDMA ATA100/66 IDE devices
  7. GIGABYTE unique EZ-Fix AGP slot