X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Socket 478 for Intel®new 0.13 micron-process Pentium®4 processor
  2. Provides 6 high speed USB2.0 ports
  3. Intel®PRO/100 VE Network Connection
  4. Integrated high quality 6-channel audio via S/P-DIF output
  5. GIGABYTE patented DualBIOS™ technology