X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
  1. Supports Pentium® 4 Processor with HT Technology
  2. Enhance system performance with DDR 333 memory
  3. Integrated Serial-ATA interface for RAID 0,1 function
  4. Integrated Intel® Gigabit LAN Ethernet controller
  5. Integrated IEEE 1394 Firewire interface
  6. Integrated GigaRAID IDE RAID Interface
  7. Integrated GIGABYTE patented DualBIOS™ technology
  8. Integrated high quality 6-channel AC' 97 audio with S/P-DIF function