X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
Giải thưởng
 • ''Editor's Choice and Short Media: Choice Pick'' Awards

  More
  Short-Media.com 2004/04
 • ''Recommended'' Award

  More
  PC Pro magazine 2004/04
 • ''3DItalia''Award

  More
  Hardware Multiplayer 2004/04
 • ''Reviewer's Choice''Award

  More
  Short-media.com 2004/03

 • ''Top Rated''Award

  More
  Short-media.com 2004/03
 • ''Gold award''

  PC DIY 2004/03
 • ''TOP-PRODUCT''Award

  More
  PC Games Hardware 2004/03
 • ''Recommended'' Award

  More
  PC Pro 2004/03

 • ''Top motherboard product''

  More
  1sweetpc.com 2004/02
 • ''Editor's award''

  More
  3DItalia 2003/12
 • ''Highly Recommended''

  More
  Anandtech.com 2003/10