X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20,25 MB
   2006/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA nForce 3

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:6.25]
   29,75 MB
   2005/03/28
   NVIDIA Chipset driver for nForce3 series

   OS: Windows XP 32bit
   [ck343]
   1,96 MB
   2003/11/06
   NVIDIA Chipset driver for nForce3 series

   OS: Windows Me,Windows 98
   [ck343]
   1,82 MB
   2003/11/06
   NVIDIA Chipset driver for nForce3 series

   OS: Windows 2000
   [ck343]
   2,00 MB
   2003/11/06
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 64bit
   [6.21 (5.621.0304.2005)]
   2,09 MB
   2005/07/05
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:5.621.0304.2005]
   1,92 MB
   2005/04/28
   Realtek 81xx

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [6.15]
   2,15 MB
   2004/09/01
   NVIDIA

   OS: Windows XP 32bit
   [2.41]
   1,01 MB
   2003/10/14
   NVIDIA

   OS: Windows 98se,Windows 98,Windows 95
   [2.41]
   1,02 MB
   2003/10/14
   NVIDIA

   OS: Windows 2000
   [2.41]
   1,74 MB
   2003/10/14
  • RAID
   RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   ITE GigaRAID IT8212F (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit
   [1.7.2.0]
   0,14 MB
   2006/05/05
   ITE GigaRAID IT8212F (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [1.7.1.92]
   0,06 MB
   2005/08/16
   ITE GigaRAID IT8212F

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:1.7.2.0]
   0,88 MB
   2005/04/28
   ITE GigaRAID IT8212F

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [1.6.1.8]
   2,21 MB
   2004/11/12
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Silicon Image RAID utility for 3112, 3114, and 3512

   OS: Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [1.0.0.19]
   1,79 MB
   2009/05/08
   Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit
   [1.1.0.5]
   0,26 MB
   2006/05/05
   Silicon Image 3112 / 3512 SATA RAID Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [1.1.0.50]
   0,17 MB
   2005/06/07
   Silicon Image 3112 / 3512 SATA Driver (Preinstall driver, press F6 during Windows* setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [1.1.0.52]
   0,17 MB
   2005/06/07
   Silicon Image 3512 SATA RAID Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:1.0.0.0]
   0,30 MB
   2005/06/06
   Silicon Image 3512 SATA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:1.1.0.5]
   0,29 MB
   2005/06/06
   Silicon Image 3112 / 3512 SATA

   OS: Windows XP 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [SATA:1.1.0.52RAID: 1.0.0.33]
   1,63 MB
   2003/04/28
  • USB 2.0
   USB 2.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   NVIDIA (Please download SP1 or after from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows XP 32bit
   []
   0,19 MB
   2005/05/19
   NVIDIA (Win2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows 2000
   [5.1.2600.0]
   0,83 MB
   2005/05/19
   NVIDIA

   OS: Windows Me,Windows 98se,Windows 98
   [2.1.3]
   1,12 MB
   2005/05/19
 • BIOS(+4)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F4d(Beta)
   0,46 MB
   2005/04/30
   1. Update CPU Microcode
   F3
   0,45 MB
   2003/10/23
   1. Fix bios show NV-LAN IP error (F9)
   2. Add fail boot function
   F2
   0,45 MB
   2003/10/07
   1. Fix boot from backup bios NG
   2. Remove clear password function
   F1
   0,45 MB
   2003/10/01
   1. First Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Easy Tune5
   (Please remove your current EasyTune5 or earlier, and GWUM Tools before install this.)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows NT,Windows 2000
   B7.0921.1
   4,57 MB
   2007/10/22
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+9)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   0,69 MB
   2005/05/24
   IT8212 IDE(RAID) O.S. Installation Manual
   Tiếng Anh
   1002
   0,63 MB
   2005/05/24
   IT8212 IDE(RAID) O.S. Installation Manual
   Tiếng Anh
   006
   1,51 MB
   2005/05/01
   GigaRAID IT8212 RAID manual
   Trung Quốc truyền thống
   1002
   0,72 MB
   2005/01/31
   Sil3512 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Tiếng Anh
   1002
   0,66 MB
   2005/01/31
   Sil3512 SATA(RAID) O.S. Installation Manual
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   8,16 MB
   2004/03/18
   Nhật Bản
   1001
   18,68 MB
   2004/01/28
   Pháp
   1002
   0,49 MB
   2003/11/05
   Universal
   Tiếng Anh
   1001
   11,12 MB
   2003/10/02
CPU hỗ trợ
FAQ
CPU / Overclock / Driver / Software / OS / System / HW Installation