X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • FAQ
Online Support
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek AC97 Driver

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 2000
   [5.10.00.6160]
   20,25 MB
   2006/12/19
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA HyperionPro64

   OS: Windows XP 64bit
   [5.00A]
   6,13 MB
   2005/07/05
   VIA 4in1

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4.55]
   1,33 MB
   2005/06/09
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA 6103/6103L phy

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [3.7]
   7,55 MB
   2006/03/14
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA VT8237 SATA RAID(Preinstall driver, press F6 during Windows setup to read from floppy)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Server 2003 64bit,Windows Server 2003 32bit,Windows 2000
   [V5.50b]
   0,38 MB
   2007/07/05
   VIA VT8237 SATA RAID driver

   OS: Windows XP 32bit,Windows Server 2003 32bit,Windows NT,Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95,Windows 2000
   [4.30C]
   5,99 MB
   2005/06/16
   VIA VT8237 SATA RAID driver

   OS: Windows XP 64bit
   [4.30C]
   5,99 MB
   2005/04/28
  • USB 2.0
   USB 2.0
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA USB 2.0 (Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows 2000
   [5.0.2195.5652]
   11,77 MB
   2003/05/26
   VIA USB 2.0 (Win98,ME, 2000 only. For Windows® XP, please download SP1 or SP2 from Internet Explorer's "Windows Update".)

   OS: Windows Me,Windows 98se,Windows 98
   [4.90.3000.7-> Win 9X/ME
   5]
   13,08 MB
   2003/05/26
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   VIA K8M800 VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [16.95.0402]
   5,79 MB
   2005/07/05
   VIA K8M800 VGA Driver

   OS: Windows XP 64bit
   [Beta:16.95.0402]
   2,84 MB
   2005/04/06
   VIA K8M800

   OS: Windows XP 32bit,Windows 2000
   [6.14.10.0103]
   4,09 MB
   2004/03/15
   VIA K8M800

   OS: Windows Me,Windows 98se,Windows 98,Windows 95
   [4.14.10.0041]
   4,47 MB
   2004/03/15
 • BIOS(+1)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   FD
   0,48 MB
   2005/12/07
   1. Fixed sometime system will be unstable with ATI 9600 VGA card
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   @BIOS
   (Note) Support Intel 5 series & earlier MB(support may vary by model)
   (Note) Support AMD 800/700 series & earlier MB(support may vary by model)


   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows Me,Windows 98,Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 2000
   B11.1004.1
   5,10 MB
   2011/10/04
   Easy Tune5
   (Please remove your current EasyTune5 or earlier, and GWUM Tools before install this.)

   OS: Windows XP 64bit,Windows XP 32bit,Windows Vista 64bit,Windows Vista 32bit,Windows NT,Windows 2000
   B7.0921.1
   4,57 MB
   2007/10/22
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+3)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Nhật Bản
   2004
   2,95 MB
   2006/07/21
   Trung Quốc truyền thống
   2004
   7,56 MB
   2006/07/10
   Tiếng Anh
   2004
   5,99 MB
   2006/07/10
CPU hỗ trợ
FAQ
CPU / Overclock / Driver / Software / OS / System / HW Installation