X
So sánh ngay!
Xóa hết
Tối đa là 5 mô hình để so sánh! Hãy xóa một số mô hình trước khi bạn thêm vào. Cảm ơn bạn
Close
 
H510M S2H V2(1.0)
Liên hệ với chúng tôi
Do you have question about our products?
Please contact our Technical Support for further assistance.
 • Tải về
 • CPU hỗ trợ
 • Hướng dẫn
 • Support List
 • FAQ
Tải về
CPU hỗ trợ
Support List
Hướng dẫn
FAQ
Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia.
Bạn sẽ cần xem file PDFAcrobat Reader
Tải về
Driver OS:
All
Tiện ích OS:
All
  • Audio
   Audio
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek HD Audio Driver
   (Note) Win10 ver.20H2 supported.
   [6.0.9075.1]
   18,19 MB
   2020/12/23
  • Chipset
   Chipset
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Management Engine Firmware
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [2052.59.22.0]
   224,23 MB
   2021/04/09
   Intel Serial I/O driver
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [30.100.2051.37]
   1,85 MB
   2021/01/25
   Intel INF installation
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [10.1.18634.8254]
   2,73 MB
   2021/01/25
  • LAN
   LAN
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Realtek LAN Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [10.046.1231.2020]
   4,75 MB
   2021/01/12
  • SATA RAID
   SATA RAID
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Rapid Storage Technology
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [18.31.3.1036]
   8,57 MB
   2021/04/09
  • VGA
   VGA
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Intel Graphic Driver
   (Note) Win10 20H2 supported.
   [27.20.100.9316]
   241,48 MB
   2021/03/19
 • BIOS(+2)
  • Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   F3
   9,56 MB
   2021/07/15
   1. Enhance the compatibility of M.2 device.
   2. Update CPU microcode
   F2
   9,56 MB
   2021/06/07
   1. Checksum : CA02
   2. First Launch Release
  • Mô tả
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   System Information Viewer
   (Note) Support Intel 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0129.1
   12,97 MB
   2021/04/09
   @BIOS
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0208.1
   13,64 MB
   2021/04/09
   Ambient LED
   (Note) Support Intel 500 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0205.1
   7,98 MB
   2021/04/09
   APP Center
   (Note) Support Intel 500/ 400 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first before install APP Center utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0121.1
   54,86 MB
   2021/04/09
   Easy Tune
   (Note) Support Intel 500 series and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B21.0114.1
   12,51 MB
   2021/01/14
   Norton® Internet Security (OEM version)

   OS: Windows 10 64bit
   22.19.8.65
   225,80 MB
   2020/11/18
   On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2
   (Note) Support Intel 500/400 and AMD AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.717.1
   12,14 MB
   2020/07/17
   Fast Boot
   (Note) Support Intel 500 /400 series and AMD AM4 /TRX40 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.

   OS: Windows 10 64bit
   B20.0420.1
   8,60 MB
   2020/05/28
   Realtek Gaming LAN bandwidth Control Utility
   (Note) Support Intel 500/400 series motherboards (support may vary by model).

   OS: Windows 10 64bit
   4.12.3001.1
   73,70 MB
   2020/05/14
   Smart Backup
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0911.1
   49,49 MB
   2018/10/05
   Game Boost
   (Note) Support Intel 500/400/300/X299 and AMD TRX40/AM4 series motherboards (support may vary by model).
   (Note) Please install APP Center first before install this utility.


   OS: Windows 7 64bit,Windows 7 32bit,Windows 10 64bit
   B18.0730.1
   8,52 MB
   2018/10/04
 • Support List
 • Support List(+3)
  • Name
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Danh sách bộ nhớ hỗ trợ
   0,21 MB
   2021/07/27
   M.2 Support List
   0,24 MB
   2021/09/22
   SSD Support List
   0,22 MB
   2021/09/15
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn(+4)
  • Ngôn ngữ
   Phiên bản
   Kích cở
   Ngày
   Tải về
   Mô tả
   Tiếng Anh
   2,27 MB
   2021/09/06
   Unique Features Introduction
   Trung Quốc truyền thống
   1001
   11,19 MB
   2021/06/08
   Tiếng Anh
   1001
   10,31 MB
   2021/06/08
   Tiếng Trung Quốc
   1001
   11,22 MB
   2021/06/08
CPU hỗ trợ